Bản in     Gởi bài viết  
MTTQ ĐỒNG HỚI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” 
   Thành phố Đồng Hới là là trung tâm thương mại của tỉnh, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà sản xuất kinh doanh. Đồng thời là địa bàn có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, sản phẩm với khối lượng lớn là điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng.

    Xác định đúng vị trí, nhận thức được đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho cán bộ chủ chốt thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể kịp thời tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Thông báo 264 của Bộ Chính trị, Kết luận 107-KL/TW của Ban Bí thư, Công văn 641-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo thành phố với 14 thành viên do đồng chí Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố làm Trưởng Ban chỉ đạo.

   Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, MTTQ thành phố đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố đây được xem là giải pháp chính để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

    Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên lòng ghép triển khai thực hiện cuộc vận động vào các hội nghị, các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các mô hình về khu dân cư sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, khu dân cư nói không với sản xuất và chất cấm trong chế biến. Gắn thực hiện Cuộc vận động với các hành động cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động vào trong tiêu chí thi đua đánh giá, xếp loại các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân của Mặt trận các xã, phường và các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Phối hợp tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các siêu thị, cửa hàng dịch vụ

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng, sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các chương trình truyền thông, quảng bá, hội thảo và kết hợp tiêu thụ sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ uy tín của các mặt hàng Việt Nam có chất lượng. Vận động các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố quảng bá hàng hóa, thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao hơn nữa hình thức, chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn nhận thức được mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tích cực tiêu dùng hàng Việt Nam.

    Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện thực hiện tốt cuộc vận động; kịp thời phát hiện tuyên truyền các mô hình điển hình. Phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đặc biệt là trong sản xuất, phân phối lưu thông hàng hóa của các doanh nhiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

    Với chức năng và nhiệm vụ của mình, MTTQ thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cho BCĐ thành phố xây dựng và ban hành các Kế hoạch, chương trình thực hiện cuộc vận động trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Định hướng rõ nội dung, phương pháp tuyên truyền truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ quan chuyên môn trong lĩnh truyền thông, giáo dục… Nội dung tuyên truyền lồng ghép vào các phong trào thi đua của các thành viên như phong trào: “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”; chương trình “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng Việt Nam”, phong trào “Đoàn viên, người lao động đồng hành cùng hàng Việt Nam”… thu hút được một số lượng lớn đoàn viên, thanh niên, hội viên đăng ký cam kết tham gia thực hiện Cuộc vận động.

    Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông Bản tin Đồng Hới, Đài Truyền thanh – Truyền hình và Trang thông tin điện tử thành phố thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết” với chủ đề Mặt trận các cấp với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức truyên truyền trên hệ thống loa truyền thành ở các xã, phường, khu dân cư về các nội dung của Cuộc vận động, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tổ chức các hội nghị giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng, sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Công ty TNHH và TM Hải Minh, Công ty sữa TH True milk, Công ty Quốc tế Hồng Ngọc, Công ty Quyết Thắng, Nhãn hàng Dầu ăn Neptune tổ gần 100 buổi hội nghị, truyền thông và kết hợp tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp thành phố đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người tiêu dùng về sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Nhiều hàng hóa Việt có chất lượng được người tiêu dùng và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố ưu tiên lựa chọn như: tủ gổ đựng tài liệu của Hoàng Anh Gia Lai; bàn ghế làm việc và hội trường của Công ty TNHH 1 thành viên Nông trường Việt Trung, Xi măng Sông Gianh, vật liệu xây dựng gạch ngói 1/5,…

   Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến tận cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, làm chuyển biến nhận thức của người dân và mọi thành phần kinh tế đối với sản phẩm, hàng hóa Việt góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế -xã hội của thành phố. Thông qua Cuộc vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố nói riêng từ đó đã chú trọng đổi mới công nghệ và quản lý để sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, hình thức đẹp, giá thành hạ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi của người tiêu dùng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố thị phần hàng Việt, tỷ lệ hàng Việt trong các siêu thị, chợ, cửa hàng.... đạt trên 90%.

Ông Hoàng Văn Tâm, P.Bí thư TT Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới, MTTQ thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến mạnh hơn về ý thức và hành động của người tiêu dùng, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hóa Việt. Phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền, hướng dẫn MTTQ các xã, phường tới Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chú trọng lồng ghép đưa nội dung Cuộc vận động thành hoạt động thường xuyên của Mặt trận. Tăng cường vận động nhân dân mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh.

   Tăng cường sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động. Phối hợp kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động; gương mẫu đi đầu trong mua sắm, ưu tiên sử dụng hàng hóa Việt; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý, phù hợp với thị hiếu, yêu cầu của người tiêu dùng; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm sản xuất đạt chất lượng cao; tổ chức triển lãm hàng Việt Nam, hàng Quảng Bình và triển lãm hàng thật, hàng giả để làm cơ sở cho người tiêu dùng lựa chọn; tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa.

    Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp. Định kỳ hàng năm kiểm tra đánh giá, sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động để có những đề xuất, giải pháp chỉ đạo Cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Anh Đào

[Trở về]