Bản in     Gởi bài viết  
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT Ở KHU CƯ THÔN ĐỨC NGỌC, XÃ ĐỨC HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA 
    Ngày 12/11/2014, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và đồng chí Hoàng Minh Đề, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã về chung vui cùng bà con nhân dân khu dân cư thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).   

   Đúng 14 giờ chiều, Ngày hội Đại đoàn kết mới diễn ra, mặc dù trời mưa, nhưng từ trưa bà con khu dân cư Đức Ngọc đã nô nức kéo về nhà văn hóa thôn. Những nụ cười rạng rỡ, tâm trạng vui mừng phấn khởi quên đi những vất vã thường ngày, lan tỏa trên kắp các con đường cờ hoa rực rỡ.

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương- UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với người dân trong Ngày hội

  Bà con vui mừng, vinh dự hơn khi có Lãnh đạo tỉnh, huyện về chung vui trong ngày hội, điều này thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc với nhân dân. Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Đức Ngọc Võ Sỹ Hoàn chia sẽ, thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới theo Đề án 05 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, khu dân cư Đức Ngọc đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, trong xây dựng nếp sống văn minh, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, năm 2014 khu dân cư còn 11/116 hộ nghèo bằng 10% (toàn xã 17%), cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Nhiều gia đình đã phát huy truyền thống dòng họ, gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Nhiều em học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, năm 2014 toàn xã có 27 em thi đỗ vào các trường đại học thì thôn Đức Ngọc có 3 em trong đó có 1 em thi đỗ 2 trường đại học. Năm 2014 qua bình xét gia đình văn hoa có 88/116 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khu dân cư duy tri danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

  Nói chuyện với bà con thôn Đức Ngọc, Đ/c Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và bày tỏ niềm vui về bước phát triển mọi mặt của khu dân cư hòa trong sự phát triển chung của xã, của huyện. Kết quả mà khu dân cư Đức Ngọc đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của của mỗi thành viên trong cộng đồng dân cư chung sức làm nên. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn hệ thống Mặt  trận huyện và cơ sở, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy vai trò của mình, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nêu cao tuyền thống anh hùng trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong nhân dân, góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các hộ gia đình ký cam kết thực iện các phong trào, các cuộc vạn động ở khu dân cư

  Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã tặng quà cho khu dân cư và 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

                                                                                                                                                                                          Phạm Văn Đồng

[Trở về]