Bản in     Gởi bài viết  
Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2019 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh 
    Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển KT-XH của tinh trong năm 2019 

       

Hộng nghị Tổng kết thi đua của MTTQ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019

     Sau đây là 9 kết quả nổi bật của công tác Mặt trận năm 2019.

    1.Công tác truyên truyền về Đại hội Mặt trận các cấp được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực; Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả

    Ngoài việc tuyên truyền thường xuyên trên các lĩnh vực, năm 2019, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở địa phương, qua sinh hoạt của các đoàn thể, họp dân; lồng ghép vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 12 chuyên mục, 26 tin; phối hợp với Báo Quảng Bình xây dung 12 chuyên trang và hàng trăm tin, bài; Đặc biệt là các phóng sự trên Đài PTTH, số Báo Quảng Bình đặc biệt chào mừng Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh. Trang thông tin điện tử Tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đăng tải 86 tin, 39 bài, 02 phóng sự tuyên truyền về Đại hội Mặt trận TQVN các cấp.

   Do làm tốt công tác tuyên truyền, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh đã tích cực tham gia “Phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Mặt trận TQVN các cấp”, trong đó thực hiện 170 công trình chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp (Trong đó: 03 công trình cấp tỉnh, 08 công trình cấp huyện, 159 công trình cấp xã). Nổi bật là công trình cấp tỉnh xây dựng 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, thiệt hại do bị thiên tai tại xã Trọng Hóa và xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa trị giá gần 4 tỷ đồng; công trình xây dựng 13 nhà ở cho đồng bào đặc biệt khó khăn tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, trị giá 1.105 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội vận động từ các doanh nghiệp.

   Trang thông tin điện tử Tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, là kênh thông tin phổ biến rộng rãi, được bạn đọc quan tâm đón nhận. Trong năm đã tiếp nhận và biên tập 517 tin, bài để tuyên truyền hoạt động của Mặt trận các cấp trên các lĩnh vực; đến nay đã có gần 700.000 lượt người truy cập; trong năm, trung bình có từ 400-500 lượt người truy cập mỗi ngày.

   2. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả.

   Năm 2019, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tiếp tục được tỉnh bố trí 400 triệu đồng, cấp huyện được bố trí 510 triệu đồng để triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Tổ chức 8 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cho 840 cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp xã; phối hợp tập huấn 9 lớp về chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò theo Đề án 85 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gắn với “Chuỗi giá trị chăn nuôi giảm nghèo bền vững” cho 500 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống năm 2019 và gần 1.000 cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

    Mặt trận các cấp trong tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; vận động Nhân đân hiến ngày công, hiến đất, hiến cây và đóng góp bằng tiền trị giá trên 53,46 tỷ đồng; có 400 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động ở 3 cấp trong toàn tỉnh được phát huy tốt ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

   3. Công tác chăm lo cho người nghèo, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh

   Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động được 82.034 suất quà với tổng giá trị là 26.823, 83 triệu đồng và 975.570 tấn gạo hỗ trợ cho các đối trượng chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo, các đối trượng xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Lễ phát động “Chung tay vì người nghèo” và tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 với tổng số tiền 9.833.550.000đồng và 20 tấn xi măng.

   Trong năm, từ Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ Cứu trợ” và các nguồn An sinh xã hội tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sinh kế, học tập, khám chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ cộng đồng nghèo với tổng số tiền 34.488 triệu đồng; góp phần giảm hộ nghèo năm 2019 còn 4,94%. Để đẩy mạnh công tác An sinh xã hội Mặt trận TQVN tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết các chương trình An sinh xã hội và Đề án 85/ĐA-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo giai đoàn 2014-2019. Hội nghị đã có 19 tập thể, 15 cá nhân được Tỉnh ủy, UBN tỉnh và Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh tặng Bằng khen.

   4. Triển khai xây dựng 58 “Nhà bè vượt lũ” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa

   Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa thuộc địa hình thấp, bao quanh là núi đá vội, thoát nước chậm, vì vậy hàng năm cứ đến mùa mưa, bảo là thường xuyên bị ngập lụt, sâu từ 4m đến 6m trong hầu hết diện tích của xã với nhiều ngày liền. Gần đây, do ảnh hưởng của bảo số 4 nên xã Tân Hóa đã bị ngập lụt nặng nề, thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Tuy nhiên, đối với số hộ có nhà bè vượt lũ đã hạn chế được tối đa thiệt hại về tài sản. Qua khảo sát, xã Tân Hóa có 679 hộ trong đó có 589 hộ ở địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt nặng, cần phải có nhà bè vượt lũ. Vưa qua, 442 hộ dân đã tự đầu tư xây dựng (một số hộ nghèo đã đươc hỗ trợ của các nhà hảo tâm). Trong 147 hộ còn lại, có 21 hộ nghèo và 92 hộ cần nghèo thuộc đối tượng cần được hỗ trợ để làm Nhà bè vượt lũ.

   Được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý, ngày 12/11/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với địa phương khởi công xây dựng 58 Nhà bè vượt lũ cho 21 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo. Mức đầu tư mỗi nhà 30 triệu đồng, trong đó đối với hộ nghèo được hỗ trợ 100%, hộ cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng, hộ dân đối ứng 10 triệu đồng; tổng kinh phí đầu tư 1.280 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân sữ dụng trước ngày 10/1/2020. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Tân Hóa đảm bảo an toàn về tài sản trong mùa mưa bão thời gian tới.

   5. Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao

   Năm 2019, nhằm thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” ở khu dân cư. Trong dịp này toàn tỉnh đã có 1.185/1.210 khu dân cư (đạt 97,93%) tổ chức Ngày hội. Đặc biệt có 16 khu dân cư được chọn làm điểm cấp tỉnh (trong đó có 03 khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 06 khu dân cư vùng giáo) để mới các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về tham dự. Kết quả đã có 2.297 lượt lãnh đạo các cấp tham dự Ngày hội.

   Tại Ngày hội, đã ôn lại lịch sử, truyền thống 89 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 30 năm thực hiện Ngày Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 và đề ra kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2020. Nhân dịp này, đã có 108 nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng và 272 công trình các cấp được thực hiện. Thông qua Ngày hội đã biểu dương, khen thưởng 1.238 tập thể và 7.725 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu. Kết thúc buổi Lễ đã có 956/1.185 khu dân cư (80,67%) tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” với toàn thể bà con ở khu dân cư.

   6. Sự phối hợp của Ban Thường trực UBMT tỉnh với HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH, các sở, ngành, đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

   Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện 24 chương trình phối hợp đã được ký kết với HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành, tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan. Với nguồn kinh phí trên 01 tỷ đồng từ các chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai đạt hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong năm đã tổ chức 10 lớp tập huấn các chương trình phối hợp tại các huyện, thị xã, thành phố với 1.100 học viên; xây dựng nhiều mô tình và nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực.

   Qua tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp, càng khẳng định hơn vai trò, vị trí của Mặt trận trong giai đoạn mới. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp ngày càng rõ nét, cụ thể, chặt chẽ hơn cả về nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, hiệu quả phối hợp năm 2019 tăng lên rõ rệt.

    7. Công tác giám sát được triển khai đồng bộ trong hệ thống Mặt trận với chất lượng, hiệu quả cao hơn, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đánh giá cao

     Hoạt động giám sát ngày càng được tổ chức bài bản, triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực từ tỉnh đến cơ sở. Trong năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh đã thực hiện 05 Cuộc giám sát độc lập và phối hợp giám sát 11 cuộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã chủ trì tổ chức giám sát 266 cuộc (cấp huyện 35, cấp xã 231 cuộc) và 307 cuộc phối hợp giám sát với chính quyền, các ban, ngành liên quan (cấp huyện 55 cuộc, cấp xã 252 cuộc). Nội dung giám sát là những vấn đề mà Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, phù hợp với tình hình thực tiển tại các địa phương và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Sau giám sát đã có các đề xuất, kiến nghị để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết nhằm mạng lại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp Nhân dân. Hoạt động giám sát của Mặt trận các cấp trong tỉnh năm 2019 được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; các tầng lớp Nhân dân đồng tình, tin tưởng.

   Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo với cấp ủy, phản ánh với chính quyền được Mặt trận các cấp phối hợp thường xuyên, nền nếp và bám sát tình hình thực tiễn.

   8. Mặt trận các cấp đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

   Dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch và Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan (Thị xã Ba Đồn) là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân chưa cao.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thuwòng xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động với những biện pháp cụ thể như: Thành lập các Tổ, Nhóm tuyên truyền, vận động; đến từng gia đình, từng đối tượng để gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích tạo sự đồng thuận. Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cở tổ chức họp với đại diện các gia đình, đảng viên, Cựu Chiến binh để thu tập ý kiến, ký cam kết ủng hộ chủ trương, tạo điều kiện để chính quyền địa phương triển khia thực hiện các Dự án; tổ chức gặp gỡ, làm việc với linh mục trên địa bàn vùng Nam, thị xã Ba Đồn để tuyên truyền giải thích tạo sự đồng thuận chung…Nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp, đấn nay Dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, hoàn thành cơ bản công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và Dự án đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với Hệ thống thủy lợi Rào Nan, Mặt trận các cấp đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để đạt được kết quả cao theo chỉ đạo của Ban Thường ủy Tỉnh ủy.

    9. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân

    Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy để chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội cấp huyện thành công và đảm bảo tiến độ đề ra, Đối với Đại hội Mặt trận cấp tỉnh: từ việc chuẩn bị các nội dung văn kiện, các đề án, công tác nhân sự Đại hội đến công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, thực sự là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

   Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở; qua hệ thống băng cờ, pa nô khắp các trục đường trung tâm toàn tỉnh. Chính vì vậy được toàn dân quan tâm theo dõi và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua tạo được những chuyển biển mạnh mẽ sau Đại hội./.
 

Trần Hùng

[Trở về]