Bản in     Gởi bài viết  
Những nét mới, nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

    Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang được các cấp Mặt trận trong tỉnh triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tâng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tê – xã hội, anh ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh 

   Xác định việc tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm là khâu then chốt trong thực hiện Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên trong năm 2020, Ban Thường trực Mặt trận các cấp đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trong đó tập trung xây dựng mới 68 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm của Mặt trận ba cấp về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình như: "Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ"; “Đường hoa đô thị”,“Camera giám sát an ninh trật tự”; “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”; “Gần dân, sát dân”; “Khu phố văn minh đô thị” ; “Khu dân cư hài hoà xoá đói, giảm nghèo bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác DSKHHGĐ”;“Khu dân cư đảm bảo trật tư an toàn giao thông”; “Khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; “Phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ trong việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật”;“Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”;“Vườn kiểu mẫu”,“Làng quê đáng sống”; “Kết nghĩa Lương - Giáo”;... Qua đó, Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công và hàng trăm nghìn mét vuông đất góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

   Nét mới, nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động năm 2020, đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng 4 mô hình điểm “Khu dân cư nông thôn mới” vùng dân tộc, Công giáo; 2 mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và 2 mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu” giai đoạn 2020 - 2025 tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Việc xây dựng Đề án được tiến hành chặt chẽ từ khâu xây dựng dự thảo đến gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan; Thường trực cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, khu dân cư được chọn xây dựng mô hình để tiếp thu hoàn chỉnh. Đồng thời, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ra mắt mô hình, triển khai các nội dung theo kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động xây dựng mô hình trên fanpage facebook nội dung chủ đề: “Mặt trận Quảng Bình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh kiểu mẫu”, qua đó đã tác động tích cực, tạo sự thi đua, học hỏi giữa các khu dân cư trong thực hiện Đề án; mỗi bài đăng có hàng trăm, hàng ngàn người tiếp cận, fanpage đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị ra mắt mô hình điểm TDP 1, phường Nam Lý, TP Đồng Hới

   Năm 2020, được sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với UBND và các đơn vị liên quan nên công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định tình hình đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ban Thường trực Uỷ nban mặt trận TQVN tỉnh thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con vùng đồng bào có đạo. Đồng bào dân tộc thiểu số, Nhân dân vùng có đạo trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu;việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi bước đầu theo hướng sản xuất hàng hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi ngày càng khởi sắc...

    Để thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức các buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện về công tác dân tộc. Trên cơ sở đó để đề ra các giải pháp cụ thể tăng cường sự quan tâm đến đồng bào đang còn khó khăn. Trong năm, đã hỗ trợ sửa chữa 87 nhà cho hộ nghèo đồng bào Rục (Dân tộc Chứt) thuộc xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá với số tiền 1.653 tỷ đồng; hỗ trợ làm 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy với số tiền 850 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2020 với số tiền, quà 50 triệu đồng; lựa chọn và hướng dẫn 02 khu dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa và bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) để xây dựng Đề án mô hình “Khu dân cư nông thôn mới”.

Cổng chào xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

   Đối với đồng bào vùng giáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 1371 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh" đảm bảo quy định, hiệu quả. Hướng dẫn quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo của Mặt trận các cấp; Quy định trách nhiệm cán bộ Mặt trận các cấp định kỳ tham dự sinh hoạt tại các Ban công tác Mặt trận vùng có đạo; Kế hoạch ưu tiên đưa hoạt động của Mặt trận hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đồng bào có đạo còn gặp nhiều khó khăn để thu hút, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hàng tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công cán bộ Mặt trận tỉnh tham gia sinh hoạt với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư vùng giáo, gặp gỡ, trao đổi, để phát huy vai trò cốt cán phong trào của Mặt trận tỉnh. Việc phân công tổ chức, cá nhân phụ trách địa bàn vùng giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với các chức sắc, chức việc nói riêng và đồng bào tôn giáo nói chung; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các chức sắc, chức việc Công giáo để tuyên truyền vận động giáo dân phát huy tinh thần kính chúa, yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

   Đi đôi với việc quan tâm hỗ trợ bà con vùng giáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi các chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo nhân dịp các Lễ trọng như: Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh…; hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã vùng giáo giúp đỡ tạo điều kiện cho các giáo xứ, giáo họ tổ chức các lễ trọng công giáo trong năm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định nhằm phòng chống đại dịch Covid-19; quan tâm hỗ trợ cho Nhân dân vùng giáo trên địa bàn phụ trách xã Quảng Phương với tổng số tiền là 186.000.000đ để sữa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ mua trang thiết bị, đồ dùng học tập cho Trường Mần Non,…

   Với những cách làm mới, sáng tạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta ngày càng đạt được hiệu quả thiết thực. Một mùa xuân mới đang về, mùa xuân của nông thôn mới, đô thị văn minh đang hòa quyện cùng xuân của đất, trời. Niềm vui của mùa xuân hòa với niềm vui của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình. Bởi những kết quả đạt được trong năm qua, sẽ là động lực quan trọng để đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta phát triển đều khắp, ngày càng đi vào chiểu sâu và có hiệu quả, góp phần Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Trần Hùng
 

[Trở về]