Bản in     Gởi bài viết  
Nội dung, hình thức Cuộc thi: "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" 
    Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BTGTU ngày 06/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào", Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn Ủy ban Mặt trận TQVN các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN đăng tải nội dung văn bản, nội dung, hình thức cuộc thi để toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân thuận lợi tìm hiểu, tham gia.
Tải văn bản tại đây

 

[Trở về]