Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Nước biển ven bờ đạt quy chuẩn cho phép 

 Để đảm bảo các hoạt động vui chơi, thể thao dưới nước ở vùng biển Quảng Bình trong mùa du lịch năm 2018, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ.

Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu phân tích và đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 03 điểm gồm: bãi biển Quang Phú, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Sau khi phân tích 11 chỉ tiêu về: nhiệt độ, PH, ôxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, amôni, florua, asen, cadimin, chì, kẽm, sắt, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt Quy chuẩn cho phép.

Theo QBTV

 

[Trở về]