Bản in     Gởi bài viết  
QUẢNG NINH TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH 
     Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo ra sự thay đổi một cách căn bản, toàn diện về đời sống kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý…góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.  

   Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn tỉnh nhà ngày càng khởi sắc; ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp từ tỉnh đến huyện, xã đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế-xã hội và được Nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực.

   Sau gần 10 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,6%; toàn tỉnh đã đạt được 2.093 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 15,4 tiêu chí, tương đương với mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, thành phố Đồng Hới đạt 18,2 tiêu chí/xã; thị xã Ba Đồn đạt 17,7 tiêu chí/xã; huyện Quảng Ninh đạt 16,6 tiêu chí/xã, huyện Lệ Thủy đạt 15,8 tiêu chí/xã; Bố Trạch đạt 15,3 tiêu chí/xã; Tuyên Hóa đạt 14,2 tiêu chí/xã và cuối cùng là huyện Minh Hóa đạt 11,5 tiêu chí/xã.

Hàm Ninh quy hoạch đồng ruộng xây dựng cánh đồng mẫu lớn

   Với khẩu hiệu “Nông thôn mới-Sức sống mới-Diện mạo mới”, trong những năm qua, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh và trong cả nước, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay góp sức để triển khai thực hiện chương trình.

   Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, huyện Quảng Ninh đã tạo được những phong trào xây dựng nông thôn mới sôi nổi do chính người dân tham gia. Trong quá trình triển khai, thực hiện đã có nhiều hộ, gia đình hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm mét tường rào, hàng nghìn cây xanh và các tài sản có giá trị khác để thực hiện chương trình, nên trong một thời gian ngắn phong trào đã lan tỏa khắp địa bàn. Tiêu biểu như gia đình anh Hồ Phong ở bản Khe Ngang, gia đình anh Hồ Soa ở bản Khe Dây, xã Trường Xuân đã hiến đất xây dựng nhà văn hóa bản. Gia đình anh Phùng Thế Ly, ở xã Vĩnh Ninh; anh Mai Xuân Tính ở xã Hải Ninh; bà Lê Thị Dấu ở xã Lương Ninh cùng với nhiều hộ gia đình trong khu dân cư đã hiến đất để làm đường giao thông nông thôn vv...
Huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Và đến nay, toàn huyện Quảng Ninh đạt 233 tiêu chí nông thôn mới, tăng 46 tiêu chí so với năm 2016; trung bình mỗi xã đạt 16,64 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và của cả nước. Trong đó có 9 xã về đích nông thôn mới là các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh và Vạn Ninh; các xã còn lại đạt từ 9 đến 18 tiêu chí.

Võ Ninh xây dựng kênh mương thủy lợi nội đồng

   Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo xã Tân Ninh huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình nông thôn mới phấn đấu về đích vào cuối năm 2019. Đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Lương Ninh và xây dựng 5 vườn mẫu ở các xã Lương Ninh, Xuân Ninh và Vạn Ninh; đồng thời chỉ đạo các xã triển khai chỉnh trang và làm mới các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa xóm, hệ thống chiếu sáng, camera tự quản trên các tuyến đường…. góp phần nâng chuẩn xã nông thôn mới.

  Đảng bộ và Nhân dân huyện Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/14 xã về đích nông thôn mới; có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có từ 2-3 xã đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng huyện Quảng Ninh trở thành một trong những huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

  Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội, nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh và nông dân giàu có, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh đoàn kết, đồng sức, đồng long quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

Hà Ngọc Khang
Đài TT-TH Quảng Ninh

 

[Trở về]