Bản in     Gởi bài viết  
Sức hút từ một cuộc vận động 

   Kế thừa những thành quả đạt được từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những hoạt động thiết thực trên nhiều lĩnh vực, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua thực hiện CVĐ, đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

    Để thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng nội dung CVĐ đến cơ sở, địa bàn khu dân cư.

    Theo đó, Mặt trận các cấp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trong từng tháng, quý về nội dung, ý nghĩa của CVĐ và triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Mặt trận các cấp đã tiến hành xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiêu biểu trong thực hiện CVĐ; trong đó Ủy ban MTTVN tỉnh đầu tư xây dựng 20 mô hình điểm cấp xã và khu dân cư (KDC), Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã xây dựng 219 mô hình.

    Phong trào tự nguyện hiến đất, vườn phục vụ thi công làm đường giao thông, thủy lợi ngày càng lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

     Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho hay: “Đến nay, toàn tỉnh có 404 mô hình điểm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được các cấp Mặt trận tổng kết, nhân rộng như: “Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ”, “Đường hoa đô thị”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Gần dân, sát dân”, “Khu phố văn minh đô thị”, “KDC hài hòa xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác DSKHHGĐ”, “KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... Các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện CVĐ bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

     Theo lời giới thiệu của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, chúng tôi thực hiện chuyến thực tế về huyện Lệ Thủy để tìm hiểu về mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” nơi đây.

     Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Căn cứ nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và khung tiêu chí KDC kiểu mẫu của UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy và Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đã thống nhất lựa chọn 6 KDC để chỉ đạo làm điểm mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”.

     Ngoài các KDC được chọn làm điểm, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng mô hình cấp xã. Theo đó, mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 KDC làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn”.

     Qua thực hiện KDC kiểu mẫu, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu như: vườn hộ kiểu mẫu của anh Hoàng Đại Vương ở KDC Xuân Lai, đường hoa kiểu mẫu tại các KDC: Xuân Lai, Tân Truyền và nhiều vườn kiểu mẫu, đường hoa kiểu mẫu khác. Các KDC đã vận động nhiều nguồn lực và sự đóng góp của các hộ dân để xây dựng đường giao thông nông thôn đạt chuẩn trên 80%, không còn đường lầy lội vào mùa mưa.

    Đến nay, 100% KDC làm điểm đã hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng trên các đường làng, ngõ xóm và đạt các tiêu chí về: vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh, chấp hành hương ước, quy ước.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với các sở, ngành ký kết và duy trì thực hiện có chất lượng 24 chương trình phối hợp, như: tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

     Thông qua thực hiện CVĐ, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 80% (tăng 7,3% so với năm 2014), “Khu dân cư văn hóa” đạt trên 65% (tăng 15,6%)”.

     Thực hiện mục tiêu gắn CVĐ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, cây, phá dỡ hàng rào để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, xây dựng các công trình nông thôn mới.

    Từ năm 2014 đến 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tham gia đóng góp 180.675 triệu đồng, 306.142 ngày công lao động, hiến trên 1.985.986 m2 đất, tháo dỡ hơn 40.037m tường rào, hiến 324.000 cây và hoa màu các loại... để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Với cách làm thiết thực, hiệu quả, Mặt trận và các đoàn thể đã huy động sự tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

     “Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ phát động sâu rộng và nhân rộng các phong trào, như: “Chỉnh trang vườn xanh-sạch-đẹp”, “Xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa” và các mô hình mẫu tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu, KDC kiểu mẫu… từ đó, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đạt, tiếp tục nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở cả khu vực nông thôn và đô thị”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hoàng Văn Minh nhấn mạnh.

 (Theo Báo QBĐT)

[Trở về]