Bản in     Gởi bài viết  
TẤM GƯƠNG NGƯỜI UY TÍN, TIÊU BIỂU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH TRẬT TỰ BẢN LÀNG 
 

      Ông Hồ Soa người dân tộc Vân Kiều ở Bản Khe Dây, xã Trường Xuân - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình, là một trong những điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số về phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự bản làng.

     Trường Xuân là xã Miền núi, nằm ở phía Tây của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xã có địa bàn rộng, có nhiều đồi núi, khe suối chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là về mùa mưa lũ có nhiều thôn, bản bị chia cắt, cô lập dài ngày không đi lại được. Trên địa bàn xã có hai dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Dân tộc Kinh và dân tộc Vân Kiều. Toàn xã có 11 thôn, bản với tổng dân số là: 835 hộ, 2.772 khẩu. Trong đó: Dân tộc Vân Kiều có 5 bản, 256 hộ, 878 khẩu chiếm 31,7%. Trước đây, cuộc sống người đồng bào dân tộc Vân Kiều nói chung và gia đình ông Hồ Soa rất nghèo, làm không đủ ăn, không đủ mặc, thiếu thốn mọi thứ… Trong những năm gần đây với sự quan tâm, hổ trợ của Đảng, Nhà nước, các dự án, các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội…. bà con dân tộc Vân Kiều đã vươn lên và có cuộc sống ấm no, con cái được học hành…

     Với vai trò người có uy tín, là một Đảng viên, ông Hồ Soa luôn nhận thức muốn tuyên truyền, vận động dân bản, trước hết phải phát triển kinh tế gia đình. Gia đình ông có 5 khẩu và 5 lao động, lợi dụng địa hình, khe suối ông đã trồng cây, trồng rừng, đào ao thả cá… đến nay gia đình ông có 250 cây hồ tiêu với diện tích 3.500 m2 (7 sào); đất trồng rừng 11 ha, trồng cây keo Tràm hoa vàng; 650 m2 ao hồ nuôi thủy sản, ngoài ra ông đã mạnh dạn hợp đồng thuê mặt nước ao hồ nuôi thủy sản với diện tích trên 2 ha mặt nước và đã thả trên một vạn cá giống các loại; diện tích lúa nước 3.000 m2…. Hàng năm, cho thu nhập trên 180 triệu đồng, gia đình đã vươn lên khá giả. Ông luôn chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hộ gia đình trong bản, mình làm được thì bày cách để bà con dân bản cùng làm theo, cùng thoát nghèo, vận động bà con dân bản cùng nhận đất trồng rừng, bảo vệ rừng, không vào rừng chặt cây lấy gỗ, nuôi con gà, con lợn để đủ cái ăn cái mặc, vận động bà con cho con em mình đến trường học cái chữ, để sau này còn về xây dựng bản làng.

     Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong bản làm đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chấp hành quy ước, hương ước của bản; cùng đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nổ lực phấn đấu vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và làm giàu chính đáng. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia đình ông đã hiến đất với diện tích: 729 m2 để xây dựng nhà văn hóa Bản, có nơi sinh hoạt cho cộng đồng dân cư. Tuyên truyền bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

     Bên cạnh đó ông còn tích cực tuyên truyền cho bà con trong bản luôn cảnh giác với những luận điệu xấu, gương mẫu và vận động bà con tham gia các phong trào quần chúng do Mặt trận và các đoàn thể phát động, xây dựng “Tổ nhân dân tự quản”, "Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Khu dân cư xóa đói giảm nghèo", phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn góp phần vào việc giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự bản làng. Cùng với sự hướng dẫn tuyên truyền của Mặt trận xã, các tổ chức đoàn thể các cấp cùng với sự cố gắng khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tích cực học hỏi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau, phát huy tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn, không trông chờ ỷ lại vào cơ chế chính sách, tự mình vươn lên trong cuộc sống để tự phục vụ chính bản thân, gia đình và cộng đồng dân tộc mình.

     Với những việc làm, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ông Hồ Soa luôn được dân bản tin yêu và là 1 trong 10 đại biểu của đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quảng Ninh được vinh dự dự Hội nghị gặp mặt biểu dương người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2017 và được Tỉnh ủy tặng bằng khen tại Hội nghị ./.

Văn Minh - MT tỉnh

 

[Trở về]