Bản in     Gởi bài viết  
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2016 

 Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã công bố Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ban biên tập Trang thông tin điện tử MT tỉnh xin đăng các văn bản như sau:

 Thể lệ cuộc thi 

Câu hỏi cuộc thi

Tài liệu Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

[Trở về]