Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Lịch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 

    Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo Lịch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 A. ĐỐI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

* Thời gian: Từ ngày 10/5/2016 đến ngày 13/5/2016

I. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hoá

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người

1. Bà Cao Thị Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá

2. Bà Đinh Thị Chuẩn – Bác sỹ Trạm y tế xã Hoá Phúc, huyện Minh Hoá

3. Ông Đinh Quý Nhân – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Bình

4. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình

5. Ông Bùi Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Minh Hoá

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Hoá Tiến, huyện Minh  Hoá

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Minh Hoá, huyện Minh  Hoá

 

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 11/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND thị trấn Quy Đạt, huyện Minh  Hoá

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng

(UVTT MT tỉnh)

II. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 20 xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 người. Số người ứng cử: 08 người.

1. Ông Trần Hải Châu – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Bình

2. Bà Phạm Thị Duyên – Công chức Địa chính-NN-XD và MT, UBND xã Lâm Hoá, huyện Tuyên Hoá

3. Ông Hoàng Minh Đề - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hoá

4. Bà Trương Thị Mai Hiên – Công chức Địa chính-NN-XD và MT, UBND xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá

5. Ông Hồ Quốc Long – Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Bình

6. Ông Phạm Quốc Oai - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp Quảng Bình

7. Ông Hoàng Xuân Tân – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

8. Ông Hoàng Xuân Vĩnh – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 11/5/2016

- Buổi chiều: Tại Hội trường  UBND xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 12/5/2016

-  Buổi sáng: Tại Hội trường UBND Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

 

- Buổi chiều: Tại  Hội trường UBND xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng

(UVTT MT tỉnh)

III. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 08 xã: xã Quảng Hợp, xã Quảng Kim, xã Quảng Đông, xã Quảng Phú, xã Quảng Châu, xã Quảng Hưng, xã Cảnh Dương, xã Quảng Tùng thuộc huyện Quảng Trạch

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người

1. Bà Diệp Thu Hiền – Điều dưỡng Trạm Y tế xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch

2. Ông Đoàn Lương Khuệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Bình

3. Ông Đậu Minh Ngọc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Quảng Trạch

4. Ông Từ Hồng Sơn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

5. Ông Phạm Văn Vui – Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng:  Tại  Hội trường UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch

 

- Buổi chiều: Tại  Hội trường UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch

- Đ/c Trương Văn Hởi

(PCT UBMT tỉnh)

 

IV. Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 10 xã: xã Quảng Thạch, xã Quảng Lưu, xã Quảng Tiến, xã Cảnh Hoá, xã Quảng Liên, xã Quảng Trường, xã Quảng Phương, xã Phù Hoá, xã Quảng Thanh, xã Quảng Xuân thuộc huyện Quảng Trạch

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1. Ông Nguyễn Đức Cường – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình

2. Bà Phạm Thị Duyên – Y sĩ Trạm Y tế xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch

3. Bà Trần Thị Hương – Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch Quảng Bình

4. Ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch

5. Ông Trần Quốc Tuấn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

-  Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch

 

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh

(UVTT MT tỉnh)

V. Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 07 xã, phường: phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Phúc, phường Quảng Long, phường Quảng Phong, xã Quảng Hải thuộc thị xã Ba Đồn

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1. Linh mục Hồ Thái Bạch – Linh mục Giáo xứ Liên Hoà, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn

2. Bà Phạm Thị Hân – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

3. Ông Nguyễn Hữu Khoái – Phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

4. Ông Trương An Ninh – Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

5. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 11/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh

(UVTT MT tỉnh)

VI. Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 09 xã: xã Quảng Tân, xã Quảng Trung, xã Quảng Tiên, xã Quảng Văn, xã Quảng Hoà, xã Quảng Minh, xã Quảng Lộc, xã Quảng Thuỷ, xã Quảng Sơn thuộc thị xã Ba Đồn

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1. Ông Mai Xuân Hạp – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

2. Bà Phan Thị Thanh Hương – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội, UBND thị xã Ba Đồn

3. Ông Trần Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Ba Đồn

4. Ông Lương Thị Bích Thuỷ - Phó Trưởng phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân thị xã Ba Đồn

5. Ông Trần Sơn Tùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 12/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường  UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn

- Đ/c Trương Văn Hởi

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh

(UVTT MT tỉnh)

VII. Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 15 xã: xã Hạ Trạch, xã Mỹ Trạch, xã Bắc Trạch, xã Thanh Trạch, xã Phúc Trạch, xã Lâm Trạch, xã Xuân Trạch, xã Sơn Trạch, xã Liên Trạch, xã Hưng Trạch, xã Thượng Trạch, xã Cự Nẫm, xã Tân Trạch, xã Vạn Trạch, xã Phú Định thuộc huyện Bố Trạch

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 người. Số người ứng cử: 08 người.

1. Ông Phạm Xuân Diệu – Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình

2. Ông Phan Văn Gòn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bố Trạch

3. Bà Trần Lệ Hằng – Giáo viên Trường Tiểu học số 1 xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiếu – Điều dưỡng Trạm Y tế xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

5. Bà Lý Thị Tuyết Hoa – Nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

6. Ông Võ Minh Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

8. Ông Trần Phong – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch

- Đ/c Hoàng Thị Thoan

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 11/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

- Đ/c Hoàng Thị Thoan

(UVTT MT tỉnh)

VIII. Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 15 xã, thị trấn: xã Phú Trạch, xã Hải Trạch, xã Đức Trạch, xã Đồng Trạch, xã Sơn Lộc, xã Tây Trạch, xã Hoà Trạch, xã Nam Trạch, xã Trung Trạch, xã Hoàn Trạch, xã Đại Trạch, xã Nhân Trạch, xã Lý Trạch, TT Nông trường Việt Trung, TT Hoàn Lão thuộc huyện Bố Trạch

 Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 người. Số người ứng cử: 08 người.

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng

2. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Phó Ban Tổ chức – Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình

3. Ông Phan Văn Mạc – Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch

4. Ông Hoàng Đăng Quang – Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

5. Ông Phạm Thái Quý – Trưởng phòng Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

6. Ông Nguyễn Trường Sơn – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình

7. Bà Hoàng Thị Thuỷ - Giáo viên Trường Tiểu học Hải Trạch, huyện Bố Trạch

8. Ông Lê Công Toán – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch

- Đ/c Hoàng Văn Minh

(PCT UBMT tỉnh)

 

Ngày 11/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch

- Đ/c Hoàng Văn Minh

(PCT UBMT tỉnh)

 

IX. Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 08 xã, phường: phường Bắc Lý, phường Đồng Phú, phường Hải Thành, phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình, xã Quang Phú, xã Lộc Ninh, xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 người. Số người ứng cử: 07 người.

1. Ông Nguyễn Viết Hải – Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

2. Ông Nguyễn Công Huấn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Bình

3. Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Đồng Hới

4. Ông Nguyễn Chánh Lương – Nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

5. Bà Nguyễn Thị Nhung – Tổ trưởng tổ sản xuất – Đội môi trường 2, Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình

6. Ông Hoàng Văn Tâm – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đồng Hới

7. Ông Nguyễn Văn Thảo (Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp) – Trưởng Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND phường Bắc Lý, TP Đồng Hới

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thương

(UVTT MT tỉnh)

 X. Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 08 xã, phường: phường Nam Lý, phường Đồng Sơn, phường Bắc Nghĩa, phường Đức Ninh Đông, phường Phú Hải, xã Nghĩa Ninh, xã Đức Ninh, xã Thuận Đức thuộc thành phố Đồng Hới

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1. Ông Nguyễn Lương Bình – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình

2. Bà Nguyễn Thị Chung – Tiểu thương Chợ Đồng Hới

3. Bà Phan Thị Kiều – Tiểu thương Chợ Đồng Hới

4. Ông Từ Ngọc Thịnh – Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình

5. Ông Trần Công Thuật – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình

 

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 11 /5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Đức Ninh, TP Đồng Hới

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới

- Đ/c Phạm Đức Thương

(PCT TT UBMT tỉnh)

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thương

(UVTT MT tỉnh)

XI. Đơn vị bầu cử số 11: Gồm 15 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 người. Số người ứng cử: 08 người.

1. Bà Phan Thị Hoa – Cán bộ UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

2. Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

3. Ông Phan Trần Nam – Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình

4. Bà Nguyễn Thị Nga – Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

5. Ông Ngô Hồng Quân – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quảng Ninh

6. Ông Nguyễn Xuân Quang – Uỷ viên ban Thường vị Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

7. Ông Hà Minh Tuân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Bình

8. Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 12/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Binh

- Đ/c Hoàng Thị Thoan

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 13/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh

- Đ/c Hoàng Thị Thoan

(UVTT MT tỉnh)

XII. Đơn vị bầu cử số 12: Gồm 14 xã, thị trấn: xã Hoa Thuỷ, xã Sơn Thuỷ, xã Phú Thuỷ, xã Mai Thuỷ, xã Ngân Thuỷ, xã Lâm Thuỷ, xã Trường Thuỷ xã An Thuỷ, xã Lộc Thuỷ, xã Phong Thủy, xã Xuân Thuỷ, xã Liên Thuỷ, TT nông trường Lệ Ninh, TT Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thuỷ

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 người. Số người ứng cử: 07 người

1. Ông Trần Ngọc Anh – Viên chức Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Bình – Phó Trưởng trạm Y tế xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

3. Bà Dương Thị Chanh – Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

4. Ông Nguyễn Hữu Hoài – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

5. Ông Dương Văn Hùng – Trường phòng Kinh tế ngân sách, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

6. Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

7. Lê Thuận Văn – Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 10/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

 

-  Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Đ/c Phạm Đức Thương

(PCT TT UBMT tỉnh)

 

Ngày 11/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ

- Đ/c Nguyễn Xuân Toàn

(UVTT MT tỉnh)

XIII. Đơn vị bầu cử số 13: Gồm 14 xã: xã Kim Thuỷ, xã Văn Thuỷ, xã Mỹ Thủy, xã Dương Thuỷ, xã Tân Thuỷ, xã Thái Thuỷ, xã Hưng Thuỷ, xã Sen Thuỷ, xã Cam Thuỷ, xã Thanh Thuỷ, xã Hồng Thuỷ, xã Ngư Thuỷ Bắc, xã Ngư Thuỷ Trung, xã Ngư Thuỷ Nam thuộc huyện Lệ Thuỷ

Số đại biểu được bầu: 04 người. Số người ứng cử: 07 người.

1. Bà Hồ Thị Anh Đào – Trưởng Ban Phong trào, Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình

2. Ông Phạm Quang Hải – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

3. Bà Hoàng Thị Hiên – Giáo viên Trường THCS Văn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

4. Bà Trương Thị Phương Lan – Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

5. Ông Nguyễn Quang Năm – Bí thư Huyện uỷ Lệ Thuỷ

6. Ông Trần Văn Tuân – Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình

7. Bà Nguyễn Thị Vinh – Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 11/5/2016

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Đ/c Nguyễn Xuân Toàn

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 12/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thuỷ

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Đ/c Nguyễn Xuân Toàn

(UVTT MT tỉnh)

B. ĐỐI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

* Thời gian: Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 19/5/2016

 I. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Trạch

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. 

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

2. Bà Đinh Thị Dung – Giáo viên Trường THCS và THPT Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình

3. Bà Cao Thị Giang - Giáo viên Trường THCS và THPT Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình

4. Ông Nguyễn Văn Man – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình

5. Bà Trương Thị Tư – Giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 16/5/2016

 

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn

- Đ/c Trương Văn Hởi

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 17/5/2016

 

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

- Đ/c Trương Văn Hởi

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 18/5/2016

 

- Buối sáng: Tại Hội trường UBND xã  Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 19/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Trung Hoá, huyện Minh  Hoá

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBMTTQVN huyện Minh  Hoá

- Đ/c Trần Quang Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Phạm Văn Đồng (UVTT MT tỉnh)

 II. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

 1. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương

2. Bà Trương Thị Thanh Hoa – Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình

3. Ông Lê Phong Hồng – Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

4. Ông Nguyễn Ngọc Phương – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

5. Ông Trần Công Thuật – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình

THỜI GIAN  TIẾP XÚC

ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

TT MT TỈNH PHỤ TRÁCH

Ngày 16/5/2016

- Buổi sáng: Tại Hội trường  UBND xã Sơn Trạch , huyện Bố Trạch

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Đ/c Hoàng Văn Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Hoàng Thị Thoan

(UVTT MT tỉnh)

Ngày 17/5/2016

 

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Võ Ninh,  huyện  Quảng Ninh

- Đ/c Hoàng Văn Minh

(PCT UBMT tỉnh)

- Đ/c Hoàng Thị Thoan (UVTT MT tỉnh)

Ngày 18/5/2016

 

- Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã

Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Đ/c Phạm Đức Thương

(PCT TT UBMT tỉnh)

- Đ/c Hồ Thị Anh Đào

(Trưởng ban Phong trào)

Ngày 19/5/2016

 

-  Buổi sáng: Tại Hội trường UBND phường Hải Đình, TP Đồng Hới

 

- Buổi chiều: Tại Hội trường UBND phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới

- Đ/c Phạm Đức Thương

(PCT TT UBMT tỉnh)

- Đ/c Hồ Thị Anh Đào (UVTT MT tỉnh)

* Giờ làm việc: Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ, buổi chiều lúc 14 giờ.

- Đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Lịch trên để tham gia tiếp xúc đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra.

- Đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình đăng tải Lịch tiếp xúc cử tri, thông báo rộng rãi cho cử tri biết để tham gia tiếp xúc đầy đủ. Cử phóng viên theo dõi, đưa tin, tuyên truyền kịp thời cho các hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Ban Chỉ đạo công tác BC tỉnh;

- Ủy ban bầu cử ở tỉnh

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Sở Nội vụ;

- Ban TT UBMTTQVN tỉnh;

- Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh;

- Các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh;

- Huyện ủy, TTHĐND, UBND, UBMT các huyện, TX, TP;

- UBND, UBMTTQ các điểm tiếp xúc cử tri;

- Tổ giúp việc bầu cử của UBMTTQVN tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình;

- Chuyên viên Cơ quan UBMT tỉnh;

- Lưu VT, DCPL.                    

                                                                    

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Đã ký 

Trần Văn Tuân

 

[Trở về]