Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO THÔNG TIN LIÊN LẠC TIẾP NHẬN ỦNG HỘ NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10 

 

I. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xin được chuyển về Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình theo hình thức:

1. Bằng tiền mặt, hàng hóa

- Ủng hộ trực tiếp cho Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Bình

- Số tài khoản: 3761.0.9016364.91099 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Thông tin liên hệ với Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ĐT: 0232.3822.147 hoặc Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3824.541.

II. Để nắm thêm các thông tin cần thiết các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp

1. Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình

- Ông Phạm Đức Thương – Phó Chủ tịch Thường trực; ĐT: 0945.188.958

- Ông Trương Văn Hởi – Phó Chủ tịch; ĐT: 0868.885.199

- Ông Hoàng Văn Minh – Phó Chủ tịch; ĐT: 0975.241.071

- Ông Trần Quang Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình; ĐT: 0918.736.689

2. Ban Phong trào cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình

- Bà Hồ Thị Anh Đào – Trưởng Ban Phong trào, thành viên Ban Cứu trợ tỉnh; ĐT: 0913.295.278

- Ông Trần Duy Hưng – Phó trưởng Ban Phong trào; ĐT: 0918.666.887

3. Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình

- Ông Nguyễn Xuân Toàn – Chánh Văn phòng; ĐT: 0913.069.903

- Ông Trần Khắc Định – Phó Chánh Văn phòng; ĐT: 0911.366.818

4. Trưởng các Ban cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình

- Ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật; ĐT: 0912.983.445

- Ông Phạm Văn Đồng – Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo; ĐT: 0983.684.865

- Bà Nguyễn Thị Thương – Trưởng Ban Tổ chức – Thi đua; ĐT: 0914.733.297

- Bà Lê Thị Mỹ Hiền – Trưởng Ban Tuyên giáo; ĐT: 0916.159.449

 

 

 

 

 

[Trở về]