Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BÃO LỤT NĂM 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH 

     Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do lũ lụt xin vui chuyển về:

    "Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình"

     Số tài khoản: 3761.0.9016364.91099; Mã ĐVQHNS: 9016364

     Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

     Tài khoản cứu trợ tại Ngân hàng (Tài khoản nhận ngoại tệ)

     Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC VN TINH QUANG BINH

     Mã số ngân hàng: BFTVVNVX;     Số tài khoản: 0311370682261

     Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình

     Hoặc trực tiếp tại địa chỉ 35 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

     Thông tin chi tiết liên hệ:

     - Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3840678 , DĐ 0918.736.689

    - Ông Phạm Văn Đồng, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3824541; DĐ: 0983.684.865

     - Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3841827; DĐ: 0913.069.903

     - Ông Trần Duy Hưng, Phó Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3824541 ; DĐ: 0918.666.887.

     - Ông Trần Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3841827 ; DĐ: 0911.366.818

     Trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn ủng hộ trực tiếp đến tay người dân thì liên hệ với các đầu mối trên để được hướng dẫn, hỗ trợ.

                                                                                          Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình

[Trở về]