Bản in     Gởi bài viết  
Thư kêu gọi Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 
 

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018

 

 

 

      Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo… góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

     Hiện nay, theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2017, tỉnh ta vẫn còn hơn 23.219 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,48% (trong đó trên 3.000 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở) đang cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ về vốn để phát triển sản xuất....ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Để triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” , “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” hãy tích cực hưởng ứng 01 ngày lương, ngày công, ngày thu nhập, ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất,... để vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Mọi sự ủng hộ xin chuyển về tài khoản: 3761.0.1051726.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, đơn vị tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình; hoặc trực tiếp đến trụ sở Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình (Số 35 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới; điện thoại: 0232.3.822.147).

        Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC  

                                                                                                                                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                                                                                                              (Đã ký) 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Trần Văn Tuân                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                    

 

[Trở về]