Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

   Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 31/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Công văn số 359/MTTQ-BTT V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19, BBT trích đăng toàn văn nội dung Công văn, như sau:

 

    Trong những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ca bệnh mới trong cộng đồng sau khi phát hiện bệnh nhân 416 - nam, 57 tuổi sinh sống tại quận Liên Chiểu được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ĐakLak đều có người nhiễm từ Đà Nẵng. Đến sáng ngày 31/7/2020 số bệnh nhân đã là 509 người, tăng 93 người so với 99 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng (kể từ bệnh nhân 416). Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến như trên, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung phối hợp chặt chẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19.

    Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung sau:

    1. Tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và mọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Phối hợp thực hiện chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng. Nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

    2. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành từ cấp huyện đến cơ sở và khu dân cư tiếp tục thực hiện rà soát, giám sát những người từ Thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch khác về hoặc đến Quảng Bình từ ngày 18/7/2020 đến nay; vận động mọi người dân chủ động khai báo y tế và tự giác kịp thời cách ly tại nhà, nơi cư trú hoặc nơi lưu trú, phối hợp giám sát y tế đúng quy định, nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở phải vận động liên hệ ngay với Trung tâm Y tế cấp huyện để lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2.

    3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin kịp thời, minh bạch về tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài; chú trọng sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. 

     Thực hiện các biện pháp đảm an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xấu, độc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

   4. Tiếp tục phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác giám sát việc lập, niêm yết danh sách, chi trả đối tượng đề nghị hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo cùng cấp thực hiện tốt công tác hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành cùng cấp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

[Trở về]