Bản in     Gởi bài viết  
TỔNG HỢP TIẾP NHẬN TIỀN, HIỆN VẬT ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 THÔNG QUA MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 

   Theo thống kê ban đầu, đến ngày 08 tháng 4 năm 2020, Mặt trận, các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ hàng hóa và tiền mặt từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng trị giá 6.525.078. 000 đồng, cụ thể như sau:

    1. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ tiền và hiện vật trị giá 1.551.186.000 đồng. Trong đó, tiền mặt: 918.186.000 đồng, hàng hóa: 633.000.000 đồng.

    2. Ủy ban Mặt trận TQVN các huyện, thị xã, thành phố vận động được 3.008.766.000 đ, trong đó 1.838.724.000 đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 1.170.042.000 đồng.

   3. Các tổ chức thành viên vận động được tiền mặt và hàng hóa trị giá 1.965.126.000 đồng.

  Số tiền và hàng hóa vận động được đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đang trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống Covid - 19.

  Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

   1. Công ty Xăng Dầu Quảng Bình 100.000.000đ

   2. Công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình 50.000.000đ

   3. Công đoàn Sở Tài nguyên Môi trường QB 50.000.000đ

   4. Công ty Điện lực Quảng Bình 50.000.000đ

   5. Sở Giao thông vận tải 30.000.000đ

   6. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh QB 7.000.000đ

   7. Công ty TNHHMTV Khai thác công trình Thủy lợi QB 30.000.000đ

   8. Báo Quảng Bình 10.650.000đ

   9. Hội Nông dân tỉnh QB 6.846.000đ

  10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QB 4.141.000đ

  11. Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh QB 2.244.000đ

  12. Báo Công thương và một số doanh nghiệp, cá nhân (hàng hóa bao gồm500 chai Dung dịch rửa tay khô sạch khuẩn và 9.500 khẩu trang) trị giá 90.000.000đ

  13. Công ty TNHH Ngọc Linh QB, Phòng khám đa khoa Bắc Lý 10.000.000đ

   14. Cơ sở SX nem chả Hồng Năm, 49 Nguyễn Hữu Cảnh, ĐH, QB (hàng hóa gồm: 5 tạ gạo, 50 thùng mì tôm, 5 thùng nước) trị giá 10.000.000đ

  15. Trung tâm Tư vấn XDCT GTVT QB 5.000.000đ

  16. Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh QB 3.057.000đ

  17.  BLL Hội tình nghĩa ngành vật tư Xăng dầu Quảng Bình 7.000.000đ

   18. Cụ ông Nguyễn Nựu 94 tuổi, 47- đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành 1.000.000đ

   19. Đ/c Nguyên Văn Sơn, 47- đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành 1.000.000đ

   20. 01 cán bộ tỉnh  giấu tên 3.000.000đ

   21. Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở 10.100.000đ

   22. Truyền tải điện Quảng Bình 31.536.000đ

   23. Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình 1.050.000đ

   24. Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Bình 30.000.000đ

   25. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình 6.000.000đ.

   26. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 6.000.000đ

   27. Văn phòng Tỉnh ủy 14.323.000đ

   28. Ban Dân vận Tỉnh ủy (hàng hóa gồm:20 thùng mỳ tôm, 20 thùng nước khoáng, 15 hộp khẩu trang y tế, 50 chai nước rửa tay sát khuẩn) trị giá 13.000.000đ

   29. Sở xây dựng Quảng Bình 10.039.000đ

   30. Liên đoàn Lao động tỉnh 10.000.000đ

   31. Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Bình 45.000.000đ

   32. Cục Hải Quan tỉnh Quảng Bình 61.200.000đ

   33. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 22.000.000đ

   34. Công ty TNHH Buntaphan Quảng Bình 100.000.000đ

   35. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam 200.000.000đ

(Còn nữa)  

[Trở về]