Bản in     Gởi bài viết  
Trao bò giống cho các hộ nghèo của hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch 

   Ngày 31-3-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch đã trao tặng bò giống cho các hộ nghèo. Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban Mặt trận TQVN huyện thực hiện mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc, khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả.

   Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch trao 20 con bò giống cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch, mỗi xã 10 con/10 hộ. Số bò giống có tổng trị giá 300 triệu đồng, được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch MTTQ huyện Bố trạch và đại diện lãnh đạo xã Tân Trạch trao bò cho hộ dân 

  Việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của đồng bào. Nhờ công tác tuyên truyền kịp thời từ chính quyền địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Trạch, Thượng Trạch đã chấp hành tốt các chủ trương và biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19. Bà con khi đến nhận bò giống theo thứ tự, giữ khoảng cách 2m và đeo khẩu trang.

[Trở về]