Bản in     Gởi bài viết  
Ủỷ ban Mặt trận huyện Minh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 02, nhiệm kỳ 2019-2024. 
   Chiều ngày 16/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  

   Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cảnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; đồng chí Đinh Văn Lĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2019-2024, đây là đợt sinh hoạt chính trị rọng lớn trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 khóa XIX Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024

   Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục được chú trọng, nâng cao hiệu quả tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước được Mặt trận các cấp tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến như: Luật an ninh mạng; Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng… Các chương trình phối hợp giữa Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể được lồng ghép có hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

  Công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, 6 tháng đầu năm Mặt trận các cấp huyện phối hợp với Mặt trận tỉnh tổ chức thành công Lễ bàn giao 43 nhà đại đoàn kết cho 43 hộ nghèo dân tộc tại 02 xã Dân Hóa và Trọng Hóa. Đồng bào phấn khởi yên tâm canh tác, phát triễn kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

   Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 85/ĐA-MT của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tỉnh về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2018. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ dân trong quá trình chăn nuôi bò luôn được quan tâm.

   Hội nghị được nghe Báo cáo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của UBND huyện, do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện trình bày. Hội nghị tiếp thu những ý kiến phát biểu từ cơ sở, những khó khăn vướng mắc của các ý kiến đề xuất, Ban thường trực, chủ trì Hội nghị ghi nhận và có phương hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

    Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Cảnh Tuấn đề nghị, 6 tháng cuối năm 2019, Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội, những bức xúc của nhân dân, những vấn đề nổi cộm ở địa phương để kiến nghị, phản ánh với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường công tác giám sát và nâng cao chất lượng hội nghị phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; triển khai thực hiện tốt giám sát các công trình xây dựng ở các cơ sở địa phương. Chuẩn bị tốt các lực lượng, phương tiện để ứng phó với thiên tai, trong mùa mưa lũ sắp tới.

Minh Đấu, Mặt trận Minh Hóa.

 

[Trở về]