Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019 
   Ngày 15/1/2019, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019. 

   Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Mặt trận TQVN tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các phòng, ban cấp huyện và Chủ tịch Mặt trận TQVN các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận các cấp trong huyện Lệ Thủy đã tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Mặt trận huyện đã chọn 6 KDC làm điểm trong đó 01 KDC làm điểm cấp tỉnh, 5 KDC làm điểm cấp huyện, mời Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện cùng về dự Ngày hội với bà con ở KDC. Có 177/201 KDC tổ chức cả phần Lễ và phần Hội. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây mới 6,8 km đường liên xã; hơn 9 km đường liên thôn, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và trên 200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo 2 cấp hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận tỉnh, Ủy ban Mặt trận huyện đã hỗ trợ xây mới 7 nhà Đại đoàn kết(trong đó 6 nhà từ nguôn của tỉnh và 1 nhà nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện), sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí trên 280 triệu đồng; tiếp nhận và tặng 1.430 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 202 con bò giống cho hộ nghèo…

   Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Quang Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo – Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của Mặt trận huyện. Đồng thời, nhánh mạnh trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác Mặt trận năm 2018 được tặng Giấy khen tại Hội nghị

  Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND và Ủy ban MTTQ VN huyện đã tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và tặng Giấy khen cho 28 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác Mặt trận năm 2018.

Thu Hiền – MT Lệ Thủy

 

[Trở về]