Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban MTTQVN xã Quảng Hưng với Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 

   Trong những năm qua, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thực hiện Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" xã Quảng Hưng đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. nhân dân đồng. Kết quả đó, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Hưng thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

   Như chúng ta đã biết, Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nay là Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là Cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, có ý nghĩa tích cực, tác động lên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường trực Mặt trận huyện, sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, với chức năng của mình và bằng nhiều hình thức phù hợp, Mặt trận xã Quảng Hưng đã không ngừng tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

   Trong công tác triển khai thực hiện, Uỷ ban Mặt trận xã đã tập trung tổ chức quán triệt 5 nội dung của Cuộc vận động. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong Ban Thường trực Mặt trận xã, trưởng các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận thôn; nghiên cứu tình hình thực tế của địa phương để tìm ra những biện pháp, giãi pháp phù hợp, xây dựng các mô hình, điển hình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả. Với phương thức triển khai thực hiện Cuộc vận động theo 5 nội dung toàn diện trên các lĩnh vực gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực.

   Về công tác giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu bền vững: Hằng năm Mặt trận xã đều xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh mà trọng tâm là Phong trào "Sản xuất kinh doanh giỏi"; xây dựng kế hoạch hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện làm ăn với phương thức mỗi tổ chức, mỗi Ban công tác Mặt trận gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đẩy mạnh thực hiện vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", thành lập các tổ tiết kiệm giúp nhau vốn, cây, con giống làm ăn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Quyên góp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam; tổ chức trao tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho 100 % hộ nghèo. Thu hút các nguồn hỗ trợ làm nhà cho 13 hộ nghèo với tổng trị giá trên 480 triệu đồng. Kịp thời rà soát và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào sau các đợt bão lụt với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ 12 nhà bị thiệt nặng sau cơn bão số 10 năm 2016 với số tiển trên 150 triệu đồng, 860 m2 tồn, thu hút hỗ trợ 20 con bò sinh sản cho hộ nghèo trị giá trên 300 triệu đồng.Tính đến nay toàn xã có 560 hộ SXKDG, có 35 gia trại chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt được duy trì và phát triển, số hộ nghèo của xã đến cuối năm 2018 còn lại 104 hộ chiếm 4,6 %. Vận động nhân dân thực hiện thành công công tác dồn điền, đổi thữa gắn với chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi trong năm 2017.

Xã Quảng Hưng tổ chức Lễ khánh thành công trình đường giao thông nông thôn

   Về xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư: Uỷ ban Mặt trận xã đã tập trung vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công, vật chất để xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông, sân chơi giãi trí với phương châm " Nhà nước và nhân dân cùng làm". đã có 71 hộ dân hiến trên 5000 m2 đất, hàng ngàn cây các loại và tài sản trên đất để làm đường giao thông với tổng trị giá trên 1 tỷ 900 triệu đồng, đóng góp xây dựng 2 tuyến đường bê tông vào cụm dân cư với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, đóng góp xây dựng 4 nhà văn hoá ở thôn, 4 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các chòm với tổng trị giá trên trên 7 tỷ 350 triệu đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ trên 3 tỷ, nhân dân tự đóng góp 4 tỷ 50 triệu, Mặt trận xã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ 325 triệu đồng. Mô hình "Đoạn đường tự quản" được triển khai và hoạt động có hiệu quả, các tuyến đường giao thông liên thôn đều được các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận đảm nhận. Công tác vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm được chú trọng.

   Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, Mặt trận xã phối hợp với Công an các cấp xây dựng mô hình " Khu dân cư đoàn kết phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội", mô hình " Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" ; mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trên địa bàn 5 thôn đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy tính tự giác của người dân trong công tác chấp hành Luật giao thông đường bộ.

Bà con xã Quảng Hưng tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở khu dân cư

   Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh. Toàn xã có 5 "CLB liên thế hệ" hàng tháng đều sinh hoạt đầy đủ với những hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, 5 đội bóng đá, bóng chuyền, đội văn nghệ quần chúng. Các hoạt động VH, VN, TDTT luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các khu dân cư, nhất là vào các dịp Lễ, Tết, ngày"Đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11 hằng năm. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá luôn được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có 1.902 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" chiếm 87,6 % trên tổng số hộ dân, 3/5 thôn đạt chuẩn thôn văn hoá cấp huyện và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận thôn văn hoá đối với 2 thôn còn lại. Phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới cuối năm 2019.

   Với những kết quả đạt được trong những năm qua, đã phát huy và nâng cao vai trò của Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong công tác thực hiện Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng một cách tích cực. Kết quả đó, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Hưng thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Thu Hoài –MT Quảng Trạch

 

 

 

[Trở về]