Bản in     Gởi bài viết  
Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN tổ chức khảo sát tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước ở cơ sở của Quảng Bình 

     Ngày 27/10/2015, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Phong trào Ủy ban TWMTTQ Việt Nam cùng các đồng chí đại diện Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL đã tiến hành khảo sát xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban phong trào UBTWMTTQVN, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

    Tham dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát có đại diện Ban Thường trực và một số ban chuyên môn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; đại diện Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá thành phố; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, Văn hoá, Tư pháp, Công an và các tổ chức đoàn thể cấp phường và 05 Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn.

   Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đồng Phú, ý kiến phát biểu của 05 Tổ trưởng tổ dân phố, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQVN các cấp, ngành Tư pháp và VHTT&DL trong việc phối hợp triển việc xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn. Qua 3 lần sửa đổi, bổ sung quy ước trên địa bàn phường đã đồng hành cùng cuộc sống của người dân, bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát triển các văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống bình yên, đoàn kết tương thân, thương ái trong cộng dồng dân cư, bảo vệ tài sản, bảo vệ môi trường,… làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững.

   Bên cạnh những ưu điểm, đoàn cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế của việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước như: Nội dung nhiều bản Quy ước còn khá giống nhau, chưa thể hiện được tính đặc thù riêng của từng khu dân cư; nội dung thiếu cụ thể, còn chung chung; chế tài xử phạt không rõ ràng; việc phê duyệt quy ước có khi còn chậm…


Văn Sinh – Trưởng Ban DC-PL

 

[Trở về]