Bản in     Gởi bài viết  
Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa 
 

     Những già làng, người có uy tín trong các bản dân tộc ở huyện Minh Hóa trong những năm qua không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn là lực lượng quan trọng trong vận động bà con thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, cùng với bản, xã xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều gương điển hình người uy tín làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

      Toàn huyện Minh Hóa hiện có hơn 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều lứa tuổi và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, thời gian qua những người có uy tín trong dân tộc thiểu số càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

     Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là “cầu nối” đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ có vậy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bình yên trong bản.

     Hiện nay, ở nhiều bản đời sống của bà con còn khó khăn; nhiều người vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Việc tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào, cuộc vận động rất khó khăn, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Những lúc đó, hơn ai hết những người có uy tín là những người đứng ra tuyên truyền, vận động họ. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Gặp người già thì nói tình, gặp người trẻ thì nói lý”, nhiều người có uy tín đã huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa của bản, sửa chữa và cải tạo trường học, các công trình công cộng của bản, các tuyến đường liên bản.

     Ông Hồ Thoong sinh năm 1952, người có uy tín ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa là một trong những người có uy tín đã chia sẻ: “Tôi được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm người có uy tín của bản, tôi luôn phối hợp tốt với MTTQ xã, các già làng của các bản khác, trưởng bản thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó tổ chức xây dựng hương ước, quy ước, kiện toàn ban hòa giải bản. Nhờ làm tốt việc này nên mọi khúc mắc, mâu thuẫn của người dân trong bản luôn được các già làng, trưởng bản, người có uy tín hòa giải ngay từ trong bản. Và mỗi vụ việc như thế thì chủ yếu người ta lấy cái tình làng nghĩa xóm ra để mà khuyên răn nhau. Thế nên tình nghĩa trong bản luôn được gắn kết. Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè và các tệ nạn khác cũng rất ít xảy ra”.

Ông Hồ Thoong, người có uy tín ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa

     Ngoài ra, gia đình ông còn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, gia đình ông đã trồng được 1ha cây keo, 200 cây chè, 250 cây chuối, 50 cây bưởi và nuôi trên 100 con gà và 2 con lợn nái, 10 con lợn thịt. Hàng năm cho thụ nhập từ 40- 60 triệu đồng.

     Ông Hồ Pung, bản Ông Tú, xã Trọng Hóa năm nay đã 53 tuổi Đảng. Là người luôn tích cực lao động sản xuất, vượt khó đi lên bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông đã trồng rừng cây bản địa 400 cây lim xanh; 1,5 ha cây ăn quả, như: cam, xoài, mít, chuối … ông còn chăm sóc đàn gia súc có 22 con, trên 200 con gia cầm. Tổng thu nhập của gia đình đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Hồ Pung, bản Ông Tú, xã Trọng Hóa

     Nhiều năm liền được bầu chọn là người uy tín trong bản, ông cùng gia đình luôn tích cực gương mẫu trong các hoạt động của bản, xã, nhiệt tình, năng nổ tuyên truyền vận động nhân dân trong bản thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động Xây dựng nông thôn mới. Ông đã vận động bà con dân bản đã hiến đất làm tuyến đường bê tông từ bản Hưng lên bản Ông Tú dài gần 1km; đi từng nhà, gặp từng người vận động họ thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa bỏ hủ tục lạc hậu; gìn giữ các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của các dân tộc.

     Nói được, làm được ông luôn là điển hình mẫu mực để bà con trong bản noi theo.

     Với mỗi bản làng của các dân tộc thiểu số, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng hết sức quan trọng. Không chỉ đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân mà còn là lực lượng nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân./.

Hồng Sâm – MT Minh Hoá

[Trở về]