Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 274/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 16/10/2023 Còn
2 272/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 10/10/2023 Còn
3 273/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 10/10/2023 Còn
4 270/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 09/10/2023 Còn
5 271/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 09/10/2023 Còn
6 296/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 26/09/2023 Còn
7 267/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 14/09/2023 Còn
8 263/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tinh (01/7/1989-01/7/2024) Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 06/09/2023 Còn
9 261/KH-MTTQ-BTT KH triển khai thực hiện Chương trình hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/08/2023 Còn
10 53/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 14/08/2023 Còn
11 32-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 Tỉnh uỷ Quảng Bình 06/07/2023 Còn
12 52/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/05/2023 Còn
13 249/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/05/2023 Còn
14 07/CTPH-MTTQ-HCTĐ Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 12/05/2023 Còn
15 245/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 28/04/2023 Còn
16 244/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 28/04/2023 Còn
17 242KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giữa BTT Uỷ ban MTTQ VIệt Nam tỉnh và BHXH tỉnh Quảng Bình về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 26/04/2023 Còn
18 241/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức HN cấp tỉnh tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 18/04/2023 Còn
19 50/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 12/04/2023 Còn
20 240/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 10/04/2023 Còn
Trang :
1