Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 20/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình chỉ đạo điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 01/09/2020 Còn
2 19/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó. khắc phục hậu quả thiên tai" Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/08/2020 Còn
3 18/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn triển khai tuyên truyền các hoạt động xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 trên fanpage facebook Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 28/08/2020 Còn
4 17/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh QUảng Bình lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 20/08/2020 Còn
5 6/CTRPH-UBMT-BDT Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 18/08/2020 Còn
6 16/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn công tác chuẩn bị và điều hành Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 04/08/2020 Còn
7 15/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 24/07/2020 Còn
8 121/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 30/06/2020 Còn
9 44/TB-MTTQ-BTT Thông báo về việc phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi , năm tình hình các huyện, TX, TP Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 08/06/2020 Còn
10 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tỉnh uỷ Quảng Bình 03/06/2020 Còn
11 114/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
12 113/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
13 112/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn giám sát "Việc hỗ trợ người sử dụng Lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động" khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
14 64/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới, Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
15 304/MTTQ-BTT V/v báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân Quý II năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 01/06/2020 Còn
16 42/TB-MTTQ-BTT Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Mặt trận tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh Khóa XVII Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 28/05/2020 Còn
17 13/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn việc giám sát và kiểm tra giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 07/05/2020 Còn
18 02/CTPH-MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực ỦY ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở gia đoạn 2020 - 2025 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 20/04/2020 Còn
19 2/CTPH-MT-ĐTCTXH Chương trình phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 17/04/2020 Còn
20 59/KH-MTTQ-SLĐTBXH Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thực hiện các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
Trang :
1