Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 30/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch trọng tâm toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 05 00:00:00.0/12/2019 Còn
2 28/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2019 Còn
3 29/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2019 Còn
4 21/TB-MTTQ-BTT Thông báo phân công lãnh đạo các Ban, Văn phòng cơ quan tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cùng với lãnh đạo tỉnh Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/10/2019 Còn
5 20/TB-MTTQ-BTT Thông báo lịch mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với "Ngày hội văn hóa quân - dân" ở khu dân cư năm 2019. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/10/2019 Còn
6 24/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với "Ngày hội văn hóa quân dân" năm 2019 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 10 00:00:00.0/10/2019 Còn
7 15/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tự kiểm tra công tác Mặt trận cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2019 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 30 00:00:00.0/09/2019 Còn
8 1058-CV/BTGTU Công văn Vv hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 26 00:00:00.0/09/2019 Còn
9 Không số Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/09/2019 Còn
10 12/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" nhân ngày Quốc tế chống đói nghèo 17/10/2019 và Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/09/2019 Còn
11 81/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mắt của Người (1969-2019) Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/05/2019 Còn
12 74/HD-MTTQ-BTT Công tác thông tin, truyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 06 00:00:00.0/03/2019 Còn
13 337/KH-MTTQ-BTT tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/02/2019 Còn
14 336/KH-MTTQ-BCĐ Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 18 00:00:00.0/02/2019 Còn
15 1358 /CV-MTTQ-BTT Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 27 00:00:00.0/09/2018 Còn
16 310/KH-MTTQ-BT1 Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/09/2018 Còn
17 308/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 17 00:00:00.0/09/2018 Còn
18 không số Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/09/2018 Còn
19 305/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 10 00:00:00.0/09/2018 Còn
20 300/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" nhân ngày Quốc tế chống đói nghèo 17/10/2018 và Chương trình truyền hình trực tiếp "Chung tay vì người nghèo" năm 2018 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/08/2018 Còn
Trang :
1