Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 44/TB-MTTQ-BTT Thông báo về việc phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi , năm tình hình các huyện, TX, TP Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 08/06/2020 Còn
2 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tỉnh uỷ Quảng Bình 03/06/2020 Còn
3 114/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
4 113/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
5 112/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định v/v thành lập Đoàn giám sát "Việc hỗ trợ người sử dụng Lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động" khó khăn do đại dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
6 64/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới, Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 02/06/2020 Còn
7 304/MTTQ-BTT V/v báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân Quý II năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 01/06/2020 Còn
8 42/TB-MTTQ-BTT Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Mặt trận tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh Khóa XVII Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 28/05/2020 Còn
9 13/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn việc giám sát và kiểm tra giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 07/05/2020 Còn
10 02/CTPH-MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực ỦY ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở gia đoạn 2020 - 2025 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 20/04/2020 Còn
11 2/CTPH-MT-ĐTCTXH Chương trình phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 17/04/2020 Còn
12 59/KH-MTTQ-SLĐTBXH Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thực hiện các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
13 58/KH-MTTQ-SYT Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
14 57/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
15 56/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch phối hợp giữa BTT Ủy ban Mặt trận tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh QB về Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
16 251/CV-MTTQ-BTT V/v đẩy mạnh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
17 10/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2020 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 31/03/2020 Còn
18 09/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 30/03/2020 Còn
19 239/CV-MTTQ-BTT V/v hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 25/03/2020 Còn
20 81/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình 25/03/2020 Còn
Trang :
1