TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 
   Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 731/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Xem tiếp
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “BÁO CHÍ VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” LẦN THỨ BA, NĂM 2020 – 2021“: NHẬN... 

    Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021“: Nhận các tác phẩm dự thi đến hết...

Xem tiếp
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Về chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới,... 

    Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 28/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Biên tập Trang TTĐT...

Xem tiếp
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 

     Thực hiện Công văn số 897-CV/TU ngày 1/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình, Công văn số 743/MTTW-BTT ngày 6/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam V/v hưởng ứng...

Xem tiếp
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG 2020 

   Thực hiện Công văn số 1193 -CV/BTGTU Quảng Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn tài...

Xem tiếp