BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC KỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ 

    Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-MTTQ-BTT ngày 8 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại...

Xem tiếp
Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
      Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật...

Xem tiếp
Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại...

Xem tiếp
Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

   Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử...

Xem tiếp
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Bố Trạch và động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

   Sáng 27-2, huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại...

Xem tiếp