Lựa chọn những cá nhân tiêu biểu đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác Mặt trận tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới. 

   Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình...

Xem tiếp
Hội Luật gia tỉnh: Tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí trong lĩnh vực đất đai 

   Để thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” do TƯ Hội Luật gia chủ trì; được sự đồng ý của UBND tỉnh và sự phân công của Hội Luật gia tỉnh,...

Xem tiếp
Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn. 

    Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muồn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 21/6, Đoàn Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình do đồng chí Phạm Thị...

Xem tiếp
Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đón tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận nhiệm vụ. 

   Sáng ngày 24/6/2024, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức buổi gặp mặt, giao, nhận đồng chí Lê Công Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh...

Xem tiếp
Bài Tuyên Truyền Về Luật Tài Nguyên Nước 
    Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và những điểm mới của 2024 Luật Tài nguyên nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Xem tiếp