Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và pháp luật về phòng chống ma tuý. 
 

   Tuyên truyền các tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống...

Xem tiếp
Triển khai công tác kiểm tra Công tác Mặt trận năm 2023 

   Trong các ngày từ 21-24/11/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại 7/8 đơn vị cấp huyện trong tỉnh (gồm huyện Lệ Thuỷ, Quảng...

Xem tiếp
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC... 

    I. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI - BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN TA

Xem tiếp
MTTQ tỉnh triển khai cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”. 
    Thực hiện Kế hoạch số 1999/KH-UBND, ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”....
Xem tiếp
Quảng Ninh là đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 

   Ngày 26/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện,...

Xem tiếp