Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

   Thực hiện văn bản Hướng dẫn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, Ban Biên tập Trang TTĐT đăng tải Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9,...

Xem tiếp
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 
    Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930...
Xem tiếp
Đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa ở thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. 
   Về thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa hôm nay, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của vùng quê này. Từ sự thay đổi nhận thức của mỗi người dân cùng...
Xem tiếp
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020) 

   Thực hiện hướng dẫn tuyên truyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hứu Thọ (10/7/1910...

Xem tiếp
Mặt trận tỉnh kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên... 
   Thực hiện Kế hoạch số 68/QĐ-MTTQ-ĐKT ngày 15/6/2020 của Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn...
Xem tiếp