Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình lần thứ VI. 

  Sáng 3/7/2024, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ...

Xem tiếp
HỘI LUẬT GIA QUẢNG BÌNH: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT… 

   Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý trong giai đoạn mới.

Xem tiếp
Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 

   Năm 2024 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình (08/03/19...

Xem tiếp
Quảng Bình: Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem tiếp
Khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024. 

 Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại bến sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn đua...

Xem tiếp