Kết quả nổi bật 20 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với... 

      Với tư tưởng chủ đạo “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, trong 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Xem tiếp
Những nét mới, nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 trên... 

    Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang được các cấp Mặt trận trong tỉnh triển khai thực hiện từng...

Xem tiếp
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyên Quảng Ninh - cầu nối những tấm lòng thiện nguyện. 
     Phát huy vai trò Mặt trận trong việc kết nối, tiếp nhận tấm lòng nhân ái, tinh thần thiện nguyện của đồng bào cả nước gửi đến bà con vùng lũ đúng địa chỉ, đúng thời điểm, đảm...
Xem tiếp
Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2020 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh 
    Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận các...
Xem tiếp
Bố Trạch: Phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới 

  Phát huy truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, những năm qua, MTTQ ở huyện Bố Trạch đã khẳng định được vai trò là cầu nối đáng tin cậy giữa Đảng, chính quyền với quần...

Xem tiếp