Sức lan tỏa từ Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, “Tuyến đường đô thị kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Bố Trạch 

 Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả quan trọng, góp phàm làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống, vật chất,...

Xem tiếp
Mặt trận TQVN huyện Minh Hoá “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới chung tay xây dựng huyện Minh Hoá phát triển... 

  Vượt lên mọi khó khăn, thậm chí cả thách thức chưa từng có tiền lệ là đại dịch COVID-19 và cơn đại hồng thuỷ khủng khiếp năm 2020 nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hoá...

Xem tiếp
Khu dân cư Châu Xá xã Mai Thủy - Quá trình xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu 

 Khu dân cư Châu Xá có đặc điểm là vùng đồi, địa hình bán sơn địa của xã Mai Thủy, cộng đồng dân cư sinh sống với 270 hộ, 1.150 nhân khẩu. Trong sự nghiệp đổi mới, người dân Châu Xá phát huy...

Xem tiếp
Lễ hội Cầu mùa, nét đẹp văn hoá của người dân Quang Phú 

  Ngày 23/3/2024 (14/2 âm lịch), Lễ Hội cầu mùa chính thức diễn ra tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Đây là một trong những Lễ Hội độc đáo bao gồm các nghi lễ truyền thống và phần Hội...

Xem tiếp
Bắc Trạch đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

 Xã Bắc Trạch được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Năm 2023, xã Bắc Trạch được UBND huyện...

Xem tiếp