Thị xã Ba Đồn Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn...
Xem tiếp
Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa: Chú trọng công tác tham gia xây dựng chính quyền 
   Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với UBND các cấp, ngành, đoàn thể cùng vận động nhân dân tham...
Xem tiếp
Hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Quảng Trạch. 
     Những kết quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an...
Xem tiếp
Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thôn Thanh Bình xã Quảng Xuân trong xây dựng Nông thôn mới 

    Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ trì điều hành các...

Xem tiếp
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới 

    Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi...

Xem tiếp