Quảng Ninh: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp 

   Ngày 01/12/2023, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm...

Xem tiếp
Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Văn Minh. 

 Sáng ngày 29/11/2023, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn...

Xem tiếp
Triển khai công tác kiểm tra Công tác Mặt trận năm 2023 

   Trong các ngày từ 21-24/11/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại 7/8 đơn vị cấp huyện trong tỉnh (gồm huyện Lệ Thuỷ, Quảng...

Xem tiếp
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là tư tưởng chiến lược nhằm cũng...

Xem tiếp
Sức lan toả của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

   Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao...

Xem tiếp