MTQVN thị xã Ba Đồn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 

  Với nhãn quan chính trị sắc bén, tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền...

Xem tiếp
Tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

   Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú...

Xem tiếp
Một số kết quả và kinh nghiệm sau hoàn thành Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 

    Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,...

Xem tiếp
Quảng Ninh: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp 

   Ngày 01/12/2023, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm...

Xem tiếp
Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Văn Minh. 

 Sáng ngày 29/11/2023, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn...

Xem tiếp