Thị xã Ba Đồn: Hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm ưu thế trong đời sống tiêu dùng 

   Với chất lượng cũng như mẫu mã được cải tiến bắt mắt, thời gian gần đây, đa số người dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng cao trong đời sống sinh...

Xem tiếp
Mặt trận huyện Quảng Ninh thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

   Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy...

Xem tiếp
Để người dân tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao 
  Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp bán lẻ trong tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận với hàng Việt chất lượng cao, giá...
Xem tiếp
Kết nối hàng Việt với người tiêu dùng 
   Hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Sở Công thương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sản phẩm Việt đến tay người...
Xem tiếp
Vận động người Việt dùng hàng Việt trong tình hình mới 
   Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông...
Xem tiếp