Mặt trận huyện Quảng Ninh thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

   Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy...

Xem tiếp
Để người dân tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao 
  Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp bán lẻ trong tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận với hàng Việt chất lượng cao, giá...
Xem tiếp
Kết nối hàng Việt với người tiêu dùng 
   Hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Sở Công thương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sản phẩm Việt đến tay người...
Xem tiếp
Vận động người Việt dùng hàng Việt trong tình hình mới 
   Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông...
Xem tiếp
MTTQ ĐỒNG HỚI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” 
   Thành phố Đồng Hới là là trung tâm thương mại của tỉnh, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà sản xuất kinh doanh. Đồng thời là địa bàn có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, sản...
Xem tiếp