Mặt trận Bố Trạch kết nối nhân dân 
   Nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình giao lưu kết nghĩa nhân dân giữa các KDC có điều kiện kinh tế phát triển, hệ thống chính trị vững mạnh với KDC khó khăn, ngày 18/9/2018 Ban Thường trực...
Xem tiếp
Mặt trận thành phố Đồng Hới sau 2 năm triển thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư... 
 

   Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành...

Xem tiếp
Chi Bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên 

   Chiều ngày 25/9/2017, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng Trần Xuân Hùng đợt 02/9/2017. Dự buổi lễ trao Huy hiệu 30 năm...

Xem tiếp
Mặt trận các cấp thành phố Đồng Hới triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn... 
      Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 21/9/2016, Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của...
Xem tiếp
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 

   Chiều ngày 08/02/2016, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch...

Xem tiếp