Ban Công tác Mặt trận thôn Thuận Tiến thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo... 

   Thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hoá có tổng diện tích đất tự nhiên 153 ha, trong đó, đất nông nghiệp 12,5 ha, đất lâm nghiệp 70 ha, đất ở 10,5 ha, đất khác 62 ha; toàn thôn hiện có 165 hộ,...

Xem tiếp
Người cán bộ Mặt trận gần dân, hiểu dân 

    Học và làm theo lời Bác dạy “Đại đoàn kết là sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ Mặt trận chính là người đảm đương sứ mệnh ấy”, hơn 8 năm gắn bó với công tác...

Xem tiếp
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã gương mẫu, tận tụy với Nhân dân. 

   Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, những năm qua, đồng chí Trần Ngọc Bính luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhiều cấp, ngành...

Xem tiếp
Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bàn giao công trình thắp sáng đường bản bằng đèn năng lượng mặt... 
   Chiều ngày 21/8/2023, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Lễ Bàn giao công trình "Thắp sáng đường bản bằng năng lượng mặt trời" cho Bản Khe...
Xem tiếp
Nữ Chủ tịch Mặt trận gương mẫu 

   Gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với chị Hoàng Thúy Ngàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cảnh Hóa, huyện Quảng...

Xem tiếp