Bản in     Gởi bài viết  
GIÁO XỨ KIM LŨ, ĐIỂN HÌNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

   Giáo xứ Kim Lũ thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đã bao đời nay luôn là một “điểm sáng” trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp, luôn giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

   Ông Trương Quang Trọng chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Kim Lũ cho biết: Giáo xứ có 6 họ gồm 750 hộ với 4.200 nhân khẩu, có một nhà thờ xứ và 4 nhà thờ họ. Từ trước đến nay bà con giáo dân luôn khắc ghi “Kính Chúa yêu nước” đó là lẽ sống của mỗi người giáo dân. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã có hàng chục con em giáo dân hăng hái nhập ngũ quân đội tham gia chiến đấu các chiến trường góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và có 6 liệt sĩ hy sinh là con em giáo dân trong tổng số 32 liệt sỹ của địa phương xã nhà.

   Khi đất nước thống nhất, non sông thu về một nối, cả nước đang hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, nhất là thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bà con giáo dân nghe theo Đảng cùng địa phương xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, nhất là chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, có nhiều mô hình phát triển kinh tế, như vườn cây ăn quả, mô hình vườn đồi, điển hình như mô hình Bưởi Phúc Trạch của anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Kim Lũ 2 có diện tích 3ha, hàng năm thu hoạch hơn 1 tỷ đồng, anh đã được bình chọn đại biểu tiêu biểu tham dự hội nghị Nông dân sản xuất giỏi do Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức, mô hình bưởi Phúc Trạch được cấp cấp giấy chứng nhận thương hiệu VietGAP năm 2019, bà con giáo dân tham gia dịch vụ buôn bán vừa và nhỏ tại chợ Kim Lũ chiếm tỷ lệ hơn 45,5%.

  Ông Nguyễn Văn Minh đang chăm sóc vườn Bưởi

    Ban chấp hành giáo xứ Kim Lũ luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền thôn nơi có đồng bào Thiên Chúa giáo đang sinh sống để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước bằng hệ thống loa truyền thanh của địa phương tại thôn 1 và thôn 2 Kim Lũ cùng địa phương đã huy động hàng ngàn ngày công làm công trình giao thông, công trình phúc lợi. Các hoạt động văn hóa, thể dục được, Ban hành giáo xứ quan tâm phối hợp các tổ chức như Đoàn thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị thành lập đội văn nghệ, tham gia nhiều hội diễn do huyện tổ chức, đội bóng chuyền nam đã tham gia thi đấu do Huyện tổ chức hàng năm.

    Bà con giáo dân luôn giữ vững khối đoàn kết giáo lương, chung tay góp sức vào phát triển kinh tế cùng xã nhà, xây dựng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Bà con giáo dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không theo các luận điệu xuyên tạc, chia sẽ giáo lương, luôn tuyệt đối giữ vững niềm tin cho Đảng, chính quyền, nhất là nơi đang sinh sống.

Đoàn Minh Phương

[Trở về]