Bài Tuyên Truyền Về Luật Tài Nguyên Nước Tin mới
    Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và những điểm mới của 2024 Luật Tài nguyên nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Xem tiếp
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thuỷ trước kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026. 

   Sáng ngày 19/6/2024, tại hội trường UBND xã Ngư Thủy Bắc, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Vĩnh...

Xem tiếp
Đại biểu HĐND tỉnh Khoá XVIII tiếp xúc cử trị tại huyện Quảng Trạch. 

   Ngày 19/6/2024, tại hội trường UBND xã Quảng Kim và Xã Liên Trường đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Khoá XVIII trước kỳ họp thứ 17 và Đại biểu HĐND huyện trước...

Xem tiếp
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Ninh. 

   Chiều 18/6, tại UBND xã Gia Ninh, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Đoàn Ngọc Lâm, UVBTVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, TUV, Giám đốc Sở Văn...

Xem tiếp
Huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trước kỳ họp. 

   Ngày18/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp