Hội nghị Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015- 2020. 
    Ngày 02/7/2020 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015- 2020.  
Xem tiếp
Mặt trận thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II 

     Chiều ngày 02/7/2020, tại Hội trường Cơ quan, Mặt trận thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020Tham...

Xem tiếp
Tuổi trẻ cụm Bắc Trung Bộ: Khánh thành công trình “Sân chơi cho em” 
   Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các em thiếu niên, nhi đồng vùng khó khăn có điểm sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện. Chiều ngày 28/6, Đoàn thanh...
Xem tiếp
MTTQ thị xã Ba Đồn triển khai xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển" năm 2020 

    Hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Môi trường thế giới năm 2020, chiều 30/6, Ủy ban MTTQVN thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận phường Quảng Phúc tổ chức lễ ký kết...

Xem tiếp
Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch triển khai mô hình điểm “khu dân cư bảo vệ môi trường biển”năm 2020 
  Ngày 29/6/2020, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã Quảng Đông tổ chức lễ ký kết xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường biển” tại thôn...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp