Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

    Chiều ngày 28/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

   Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và đại biểu đại diện các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khai mạc Hội nghị

   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 05 năm 2021 - 2025.

Ông Lê Hùng Phi, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa phát biểu góp ý

   Các ý kiến góp ý của các đại biểu thống nhất với phương án 1 về chủ đề đại hội và đánh giá Dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao và bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra những mục tiêu, giải pháp xây dựng Quảng Bình cơ bản trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững; đồng thời Dự thảo báo cáo đã thể hiện được quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh; đánh giá thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ông Hồ Pheo, đại biểu già làng ở huyện Minh Hóa phát biểu ý kiến

   Các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị Dự thảo báo cáo cần có nội dung đánh giá chung về những ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, dịch bệnh Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hoạt động của kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ở phần nguyên nhân của những hạn chế, có ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung về nguyên nhân của sự yếu kém trong việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; sự chậm trễ của các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đại đức Thích Khải Đạo ở chùa Hoằng Phúc phát biểu góp ý

   Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2021-2025, có đại biểu góp ý tỉnh cần có Đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bổ sung nội dung định hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, quan tâm phát triển kinh tế tại các xã thuộc bãi ngang và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh các nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Linh mục Hồ Thái Bạch ở giáo họ Đồng Đưng phát biểu góp ý  


    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Ban tổ chức hội nghị nghiêm túc tiếp thu và tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu để chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Anh Đào - Xuân Toàn

[Trở về]