Bản in     Gởi bài viết  
THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2014 
      ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

                                                                                                      Quảng Bình ngày 08 tháng 10 năm 2014

                              

 

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Những kết quả đạt được trong những năm qua của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã phát huy tác dụng thiết thực, giúp cho hộ nghèo, người nghèo phát triển sản xuất, xây nhà Đại đoàn kết, giúp cho các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, một số hộ vươn lên khá giả, thoát nghèo bền vững.

                Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban vận động “NVNN” tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận tình cảm quý báu; sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo trong thời gian qua.  Tuy vậy, hiện nay số hộ nghèo tỉnh ta vẫn còn hơn 11% và nhiều đối tượng tàn tật, khó khăn khác đang cần được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện cuộc sống; Đặc biệt trong năm 2013, bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra lốc xoáy, lũ lụt làm thiệt hại lớn trên diện rộng trong địa bàn toàn tỉnh, vì vậy đời sống của các hộ nghèo (tập trung chủ yếu ở nông thôn) đang còn nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo có thể trở lại; một số hộ nghèo vẫn đang sống trong cảnh nhà ở tạm bợ không an toàn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội để có được ngôi nhà đảm bảo vững chắc, an toàn; được hỗ trợ về cây, con giống để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN - Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh kêu gọi cán bộ công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” tích cực hưởng ứng 01 ngày lương hoặc 01 ngày công, ngày thu nhập... ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn khác; Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình, số tài khoản: 3761.0.1051726.91046 tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, hoặc nộp tiền mặt tại Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới, điện thoại số 052.3822147; 052.3824541.

         Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                        TM. BAN TH­ƯỜNG TRỰC

                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                                                          Đã ký

                                                                                                                  Lê Hùng Phi     

[Trở về]