Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn... 

   Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Trang Thông tin điện tử MTTQ tỉnh xin trích bài...

Xem tiếp
THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BÃO LỤT NĂM 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH 

     Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do lũ lụt xin vui chuyển về:

Xem tiếp
KẾT QỦA THỰC HIỆN VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO" VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH TA 

   Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ở tỉnh ta trong năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Từ nguồn Quỹ này, hàng trăm hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà...

Xem tiếp
Lan tỏa những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước MTTQ tỉnh 

    Qua các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô...

Xem tiếp
Gương điển hình trong phát triển kinh tế-xã hội, vượt khó vươn lên làm giàu 
    Ông Trần Xuân Bường, sinh năm 1964 ở thôn 5, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là giáo dân, Hội viên Cựu chiến binh, Phó chủ tịch hội đồng mục vụ Giáo xứ Chợ...
Xem tiếp