Nghĩa tình quân – dân trong Ngày hội Đại đoàn kết ở thành phố Đồng Hới Tin mới
    Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội văn hóa quân – dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã diễn ra với không khí sôi nổi, thắm đượm tình quân –...
Xem tiếp
Nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

    Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, những năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng và tăng cường...

Xem tiếp
Thực trạng và giải pháp tổ chức thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư, tổ dân phố tỉnh Quảng Bình 

    Thời gian qua, hoạt động của các mô hình tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở từng...

Xem tiếp
Người luôn trăn trở với công tác Mặt trận ở cơ sở 
   Có dịp đi cùng chị Trần Thị Hải Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) xuống cơ sở, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về công việc của người làm công tác Mặt trận. Chị...
Xem tiếp
Xã Nam Trạch chung tay về đích xây dựng Nông thôn mới 

   Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động mà các chủ trương, chính sách về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Xem tiếp