Bản in     Gởi bài viết  
Truyền hình trực tiếp các chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên 

   Thực hiện Công văn số 4323-CV/BTGTW ngày 17/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Hướng dẫn số 91-HD/ BTGTW ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tỉnh Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có 02 chương trình truyền hình trực tiếp:

    1. Chương trình sân khấu thực cảnh “Trở về bến phà xưa”:

     - Thời gian phát sóng: Vào lúc 20h00 phút, ngày 22/02/2023.

     - Địa điểm: phía Bắc phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

     2. Chương trình Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên:

     - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/02/2023.

     - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình.

   Đây là 02 chương trình có ý nghĩa sâu sắc trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

 

[Trở về]