Bản in     Gởi bài viết  
Khai giảng lớp tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 

   Ngày 8-9, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 cho cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức trực tiếp liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh nói riêng. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác đối ngoại nhân dân của các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn…

Toàn cảnh tập huấn (ảnh Đào Vân)

    Tại lớp tập huấn các học viên được các giảng viên của Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phổ biến mội số nội dung cơ bản như: tình hình quốc tế và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay; một số vấn đề cơ bản trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác lễ tân đối ngoại; kiến thức và kỹ năng công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; công tác tuyên truyền về đối ngoại nhân dân...

   Đây là dịp để các học viên tìm hiểu, trao đổi về kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân ở từng cơ quan, đơn vị nhằm phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác và đẩy mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Mỹ Hiền

[Trở về]