Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI Sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI 
 

                         LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI

Sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

(Kèm theo Kế hoạch số:08 /KH-BTT ngày 18 / 7/2014 của BTTUBMTTQVN tỉnh)

 

Thời gian làm việc: Buổi sáng 8 giờ; buổi chiều 14 giờ

Huyện, T.phố

Thời gian

Địa điểm tiếp xúc cử tri

Đại biểu tiếp xúc

Lệ Thủy

4 điểm

Ngày          24/7/2014

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Lộc Thủy

 

Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Thanh Thủy

 

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Mỹ Thủy

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Lâm Thủy

 

 

- Ông Lê Văn Phúc

- Ông Nguyễn Văn Hoàng

 

- Ông Nguyễn Đình Hiệu

- Bà Trần Thị Ngọc Trâm

 

- Ông Lê Hùng Phi

- Bà Nguyễn Thị Bích Dung

 

- Ông Võ Minh Doang

- Ông Võ Minh Hoài

- Ông Lê Thuận Văn

 

Quảng Ninh

2 điểm

Ngày 23/7/2014

 

Buổi sáng : Tại Hội trường UBND xã Hàm Ninh

 

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Trường Xuân

 

 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Ông Phan Văn Thường

- Ông Trương Thanh  Sơn

 

- Ông Trần Hải Châu

- Ông Đoàn Ngọc Lâm

 

TP Đồng Hới

3 điểm

Ngày 24/7/2014

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND phường Đồng Phú

 

 

 

- Ông Lương Ngọc Bính

- Ông Nguyễn Văn Thảo

- Bà Phan Thị Yến

 

 

Ngày 24/7/2014

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND phường Đồng Sơn

 

Buổi chiều: Hội trường UBND phường Bắc Nghĩa

- Ông Hoàng Nhật

- Ông Trần Văn Bường

Bố Trạch

4 điểm

 

 Ngày 25/7/2014

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Thanh Trạch

 

Buổi chiều: Hội trường UBND Hưng Trạch

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Đức Trạch

Buổi chiều: Hội trường UBND TT Nông trường Việt Trung

 

Tổ số 6:

- Ông Trần Thanh Văn

- Ông Nguyễn Văn Phúc

- Ông Mai Xuân Hạp

- Bà Phạm Thị Hân

- Ông Lê Văn Khuyến

 

Tổ số 7:

- Ông Nguyễn Xuân Quang

- Ông Phan Đình Linh

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan

- Ông Trương Bá Lũy

- Bà Nguyễn Thị Hồng 

Quảng Trạch

02 điểm

 

Ngày 25/7/2014

 

 

 

Buổi sáng : Hội trường UBND xã Quảng Thanh

 

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Quảng Kim

 

 

- Ông Hồ An Phong

- Ông Cao Quang Cảnh

 

- Ông Từ Hồng Sơn

- Ông Đậu Minh Ngọc

 - Ông Trần Hoàng Giang

TX Ba Đồn

2 điểm

 

 

 

Ngày 23/7/2014

 

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND phường Ba Đồn

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Quảng Thủy

 

- Ông Trần Thắng

- Bà Nguyễn Thị Liên

 

- Hoàng Đăng Quang

- Ông Nguyễn Huệ

- Ông Đặng Tiến Dũng

 

Tuyên Hóa

2 điểm

Ngày 25/7/2014

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Văn Hoá

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Thanh Thạch

 

- Ông Mai Công Danh

 - Ông Lương Văn Luyến        

 - Bà Hoàng Thị Gia Khương  

 - Ông Hoàng Dương Hùng   

Minh Hóa

2 điểm

Ngày   28/7/2014

 

 Buổi sáng: Hội trường UBND xã Hóa Sơn

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Quy Hóa

 

-  Ông Đinh Bình Định         

- Ông Cao Văn Định           

- Bà Cao Thị Hồng Quyên

 

[Trở về]