Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 85 và Chương trình truyền hình "Tiếp sức cho đồng bào vùng thiên tai" 
 

    Sáng ngày 22/3, Ủy ban Măt trận TQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 85/ĐA-BTT và Chương trình truyền hình "Tiếp sức cho đồng bào vùng thiên tai" giai đoạn I năm 2017, triển khai Đề án giai đoạn II năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan trong tỉnh; Chủ tịch, cán bộ Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo xã, phường phụ trách Đề án 85 trên địa bàn tỉnh.

     Sau 2 trận lũ lịch sử năm 2016 và cơn bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình vào ngày 15/9/2017 đã gây thiệt hại lớn về tài sản đối với các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong tỉnh. Với mục tiêu hỗ trợ các hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần cải tạo đàn bò, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và ban hành Đề án số 85/ĐA-BTT ngày 15/8/2017 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2018”.

      Trong năm 2017, Đề án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận; sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư đã tổ chức họp bình xét, niêm yết danh sách 500 hộ được hỗ trợ bò và gửi lên Mặt trận cấp trên. 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 14 Hội nghị tập huấn cho 500 hộ được hỗ trợ bò năm 2017 về những nội dung liên quan đến Hợp đồng trách nhiệm, yêu cầu chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, kiến thức về thú y,… theo yêu cầu của Đề án. Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên được phân công theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi bò để kiểm tra, đánh giá tình hình chăn nuôi và chất lượng con giống định kỳ. Đề án 85 giai đoạn I năm 2017 đã trao 500/500 con bò giống đến tay người dân nghèo, bước đầu đã tạo thêm việc làm cho khoảng 600-700 lao động nhàn rỗi trong gia đình các hộ được hỗ trợ bò.

     Ngoài những mặt tích cực luôn đi kèm với những khó khăn thách thức như: Do Đề án còn mới nên cán bộ tham mưu ở cấp tỉnh và một số đơn vị cấp huyện còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tham mưu triển khai thực hiện; Việc hỗ trợ bò diễn ra trong thời tiết mưa rét kéo dài và dịch bệnh diễn ra ở một số nơi; Đối tượng hỗ trợ bò giống là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, đa số trình độ hiểu biết của bà con còn thấp nên gặp khó khăn trong công tác tập huấn, chăm sóc bò,…

 

   Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao Đề án 85 và khẳng định về mặt chủ trương là hoàn toàn đúng đắn, Đề án đã được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, mang tính hiệu quả cao thể hiện qua việc tổ chức thực tiễn; sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể liên quan với Mặt trận tỉnh và Mặt trận các cấp chặt chẽ, hiệu quả; chất lượng bò giống được trao cho người dân đạt hiệu quả cao 98%. Đồng chí nhấn mạnh, Đề án cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng về quy mô và thời gian trong giai đoạn sắp tới./.

Hoàng Anh – MT tỉnh

 

 


 

[Trở về]