Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Quảng Bình tặng 500 con bò cho hộ nghèo 
 

    Đề án 85 bước đầu đã tạo thêm việc làm cho khoảng 600-700 lao động nhàn rỗi trong các hộ được hỗ trợ bò, góp phần tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt về công tác giảm nghèo ở Quảng Bình.

 

Các hộ nghèo trên địa bàn huyện Lệ Thủy bốc số để nhận bò của Đề án 85.

Sáng ngày 22/3, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 85 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018”.

Đề án 85 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình gồm hai nội dung chính là hỗ trợ 1.000 con bò giống và tổ chức các chương trình truyền hình “Tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai”.

Sau khi triển khai thực hiện, Đề án đã nhận được các tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Đến nay, Ban Cứu trợ tỉnh đã chuyển hỗ trợ 7,5 tỷ đồng mua 500 con bò cái lai để trao tặng cho các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung, các hộ dân được trao tặng bò đã cố gắng áp dụng kỹ thuật và chăm sóc, chăn nuôi bò theo quy trình hướng dẫn, phù hợp với đặc điểm địa phương nên đàn bò phát triển tốt.

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình trao bò cho hộ nghèo tại Đề án 85.

Đề án 85 bước đầu đã tạo thêm việc làm cho khoảng 600-700 lao động nhàn rỗi trong các hộ được hỗ trợ bò, góp phần tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt về công tác giảm nghèo ở tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Thời gian tới, đề nghị Ban Cứu trợ tỉnh xem xét tăng thêm số lượng bò để trao tặng người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa,vùng biên giới.

Đặc biệt, Mặt trận cấp huyện cần đẩy mạnh công tác bình xét, thẩm định, bảo đảm đúng đối tượng để hạn chế tình trạng thay đổi hộ, ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ chung.

Mặt trận cấp xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư cần đẩy mạnh việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các gia đình trong chăm sóc, quản lý bò; tuyên truyền, vận động các hộ được hỗ trợ áp dụng nghiêm túc quy trình chăn nuôi, chăm sóc theo quy định của Đề án”.

Theo Báo daidoanket.vn

[Trở về]