Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 
    Sáng ngày 20-4, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

   Cụ thể, trong sáng nay, Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 30 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để phân bổ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, ông Trần Quang Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

   Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chia sẻ với những khó khăn do dịch bệnh gây ra đối với ngành giáo dục nói riêng, rất mong lãnh đạo Sở tiếp tục có các giải pháp để góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân để kịp thời hỗ trợ, động viên những đơn vị, cá nhân đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Khắc Định
Văn phòng MT tỉnh

 

[Trở về]