Bản in     Gởi bài viết  
V/v phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg 

   Thực hiện Công văn số 4878/BTP-TGPL ngày 23/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg và để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ của ngành Tư pháp về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới trong giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau đây:

    1. Phối hợp thực hiện việc thông báo, thông tin, giới thiệu về người được TGPL, nhu cầu TGPL của các nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL (nạn nhân bạo lực học đường, nạn nhân bị quấy rối tình dục nơi làm việc, nạn nhân của hành vi xâm hại trẻ em…) đến Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc chi nhánh của Trung tâm để được TGPL miễn phí theo quy định.

    2. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL miễn phí bao gồm:

    - Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính (người thuộc hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật);

    - Nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc một trong các diện được TGPL sau:

    + Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

    + Người thuộc hộ nghèo;

    + Trẻ em;

     + Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

    + Người thuộc hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: người khuyết tật; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV.

    3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn hoặc thông báo, thông tin (có mẫu kèm theo) về các đối tượng là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính, các nạn nhân bị bạo lực giới khác thuộc diện được TGPL đến các địa chỉ sau đây để được TGPL miễn phí, cụ thể:

    - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 117 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 02323.841.046.

    - Chi nhánh TGPL số 1. Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3683123.

    - Chi nhánh TGPL số 2. Địa chỉ: Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3516600.

    - Chi nhánh TGPL số 3. Địa chỉ: Tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3882169.

    Trên đây là nội dung phối hợp thực hiện TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị thông tin về Sở Tư pháp (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, số điện thoại: 02323.841.046)./.

Nguồn: Công văn số 306 /STP-TGPL ngày 17/02/2022

    Mẫu đơn trợ giúp pháp lý

 

 

[Trở về]