Bản in     Gởi bài viết  
V/v Tham gia góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 

   Ngày 02/02/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đại (sửa đổi), Ban Biên tập đăng tải toàn văn các văn bản có liên quan, cụ thể như sau:

    1. Kế hoạch số 226/KH-MTTQ-BTT ngày 02/02/2023 V/v Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tải văn bản tại đây

    2. Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tải văn bản tại đây

    3. Dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi). Tải văn bản tại đây

 

 

 

[Trở về]