Bản in     Gởi bài viết  
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2022 

    Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2026 của tỉnh; Công văn số 1856 ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. BBT cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

(Từ ngày 21/10/2022 đến 11/11/2022)

 

 

STT

Tên đơn vị

Tổng cộng

 
 

117

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình

10.000.000

 

118

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình

10.000.000

 

119

Coopmart Quảng Bình

20.000.000

 

120

Công ty TNHH XDTH Linh Lân

50.000.000

 

121

Công ty TNHH XD Công nghiệp CIC

1.000.000

 

122

Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại

50.000.000

 

123

Sở Văn hoá và Thể thao

30.692.000

 

124

Trung tâm hoạt động TTN Bắc Trung Bộ

2.000.000

 

125

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh

4.225.000

 

126

Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình

17.158.000

 

127

Sở Khoa học công nghệ và các đơn vị trực thuộc

18.086.000

 

128

Viễn thông Quảng Bình

12.000.000

 

129

Công ty TNHH XDTH Hoàng Gia

3.000.000

 

130

Cục Hải quan Quảng Bình

30.000.000

 

131

Công đoàn cơ sở Chi nhánh BIDV tỉnh Quảng Bình

20.000.000

 

132

Công ty TNHH S&D Quảng Bình

10.000.000

 

133

Sở Du lịch Quảng Bỉnh

5.862.000

 

134

Công ty Bảo Minh Quảng Bình

1.300.000

 

135

Công ty TNHH TM Lê Dung Linh

100.000.000

 

136

Trung tâm điều dưỡng luân phiên người có công

6.727.000

 

137

Công ty 494

2.000.000

 

138

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình

6.034.000

 

139

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

4.691.381

 

140

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh

10.000.000

 

141

Công ty Cổ phần TOYOTA Quảng Bình

20.000.000

 

142

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vĩnh Hưng

500.000.000

 

143

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

10.000.000

 

144

Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế tỉnh QB

5.000.000

 

145

Công ty Cổ phần Điện gió B&T

158.000.000

 

146

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

200.000.000

 

147

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

20.000.000

 

148

 Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh

4.851.000

 

149

Ban Dân tộc tỉnh

3.400.000

 

150

Liên đoàn Lao động tỉnh

6.122.585

 

151

Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình

12.000.000

 

152

Trung tâm công tác xã hội tỉnh

6.450.000

 

153

Vietcombank Quảng Bình

20.000.000

 

154

Tỉnh Đoàn Quảng Bình

4.943.000

 

 

[Trở về]