Bản in     Gởi bài viết  
Hải Ninh gặp mặt các dòng họ đầu xuân Tân Sửu 
    Ngày 24/2, xã Hải Ninh tổ chức gặp mặt các dòng họ đầu xuân Tân Sửu. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban dân vận huyện ủy. Lãnh đạo xã Hải Ninh và đại diện 57 dòng họ trên địa bàn xã. 

      Mô hình “Phát huy vai trò của dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước” ở xã Hải Ninh được triển khai thực hiện từ năm 2017. Từ đó đến nay, mô hình đã phát huy được hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước. Để phát huy hiệu quả mô hình, hàng năm, nhân dịp đầu xuân mới, xã Hải Ninh tổ chức gặp mặt các dòng họ để tổng kết, triển khai các hoạt động, đặc biệt là động viên các dòng họ phát huy tinh thần thi đua để thực hiện tốt hơn vai trò của mình.

Toàn cảnh tổ chức gặp mặt các dòng họ đầu Xuân Tân Sửu tại xã Hải Ninh

     Hiện nay, toàn xã Hải Ninh có 57 dòng họ. Do có nhiều dòng họ, nên cách sinh hoạt và ý thức giáo dục truyền thống cho con cháu cũng khác nhau, tuy nhiên thông qua vai trò của các dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã động viên các thành viên trong các dòng họ đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương.

   Nhiều thành viên trong các dòng họ tích cực tham gia lao động sản xuất mạnh dạn chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, đóng tàu xa bờ, thành lập Công ty TNHH, HTX, dịch vụ chế biến; sau sự cố môi trường biển cùng với các dòng họ, Mặt trận tuyên truyền chuyển đổi nghề nghiệp, trên địa bàn có trên 500 lao động tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài…tăng thu nhập cao cho gia đình và xã hội, mỗi năm thu về giá trị hàng trăm triệu đồng.

    Trong năm 2020, các Dòng họ đẩy mạnh tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt, trước tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19; tham gia cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp các xã bị ngập lụt nặng ...
     Năm 2020 mô hình “Phát huy vai trò của dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước” ở xã Hải Ninh được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen và Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy chứng nhận mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2021.

Các dòng họ tiêu biểu được khen thưởng tại buổi gặp mặt

    Tại buổi gặp mặt đầu xuân mới, có hai dòng họ tiêu biểu đã được nhận giấy khen của các cấp vì có thành tích trong công tác vận động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

 

Duy Hiền
Đài TT-TH huyện Quảng Ninh
 

[Trở về]