Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2018 
 

      Chiều ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018. Đồng chí Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

   

Toàn cảnh hội nghị

      Năm 2017, Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận TQVN ngày càng được các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện, từng bước được đổi mới về hình thức và phong phú về nội dung, góp phần chuyển tải đến nhân dân những chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện các chủ trương và các cuộc vận động. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh và Ban chuyên môn thường xuyên quan tâm hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Nhận thức của Mặt trận TQVN các cấp về công tác thông tin tuyên truyên đã từng bước nâng cao, từ đó đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền với các nội dung phù hợp với nhiệm vụ của Mặt trận. Việc nắm bắt và báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, khách quan, trung thực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tăng tính hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Trang thông tin điện tử tổng hợp Ủy ban Mặt trận tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh. Công tác phối hợp tuyên truyền trên sóng Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng Bình đã có nhiều đổi mới. 

     Trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai có chất lượng Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tập huấn, tuyên truyền về các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân... Đồng thời, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp cần tăng cường nghiên cứu, nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để đáp ứng nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực

      Tại hội nghị đã trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2017./

Hồng Huyên

 

[Trở về]