Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Chiều ngày 6/4/2020 đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình số tiền 45 triệu đồng;  Đây là số tiền đóng góp 01 ngày lương của cán bộ CNV người lao động trực thuộc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Bình gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực tiếp nhận ủng hộ của lãnh đạo Ngân hàng Công thương CN Quảng Bình

   Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trương Văn Hởi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và cán bộ CNV người lao động và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hưởng ứng của  đơn vị đối với các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn trong thời gian tới.

    Hiện nay diễn biến dịch bệnh trên thế giới ngày càng phức tạp, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh để hạn chế dịch bệnh. Vì vậy, rất cần sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để kịp thời hỗ trợ, động viên những đơn vị, cá nhân đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Anh Đào

 

[Trở về]