Thị xã Ba Đồn: Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

   Năm 2024, là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ ngày 03-01 đến ngày 26-01-2024, tất cả 16/16 xã, phường của thị xã Ba Đồn đã tổ...

Xem tiếp
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Trạch lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

  Ngày 26/01/2024, xã Nhân Trạch long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có ông Lê Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường...

Xem tiếp
Ba Đồn: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quảng Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

   Chiều ngày 23/1, Mặt trận phường Quảng Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quảng Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Xem tiếp
Một số kết quả và kinh nghiệm sau hoàn thành Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 

    Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,...

Xem tiếp
Quảng Ninh: Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. 
   Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc...
Xem tiếp