Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

   Ngoài số hàng hóa là trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, Ủy ban Mặt trận; Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận hơn 400 triệu đồng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

   

Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

    Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 10/4/2020 nhiều tổ chức, đơn vị , cá nhân đóng trên địa bàn đã đến Ban Chỉ đạo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: Ban chỉ đạo đã tiếp nhận 403 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như trang thiết bị y tế, gạo, sữa, dầu ăn, củ quả…ước tính trên 76 triệu động. Toàn bộ kinh phí này được Ban chỉ đạo phòng dịch huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xuân Phong - MT Huyên Hóa

 

[Trở về]